doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – 75 let

doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – 75 let

Narodil se 29. ledna 1946 ve Dvoře Králové nad Labem. V rodném kraji začal své dlouholeté angažmá u firmy Geoindustria a v Podkrkonoší má i svou oblíbenou chatu. Kdo se s ním setkal, odnáší si nevšední zážitek s člověkem hluboce zapojeným do tvůrčí práce a milujícím své povolání. Svou cestu si však usilovně odpracoval.

Vyrůstal v době, kdy jeho rodinné prostředí nebylo na seznamu zvýhodněných a dostat se ke vzdělání nebylo samozřejmé. Byl však nadán pílí a podnikavostí. Exceloval v prospěchu jak na střední škole, tak i na ČVUT v oboru inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Brzy ho zaujala tehdy razantně nastupující geotechnika a již na studiích se stal „pomvědem“ u slavného prof. Myslivce, pro něhož vedl praktickou výuku studentů v zakládání staveb.

Měl i širší kulturní rozhled. Byl vybaven cizími jazyky, takže jakmile to situace roku 1968 umožnila, objel na skútru za vydělané peníze půl Evropy. Přineslo mu to i první zahraniční stáž v Norském geotechnickém institutu v roce 1969. Vždy byl velmi prakticky zaměřen, ačkoli pracoval převážně jako projektant, neváhal šlapat bláto na stavbách. Proto byl jako ryba ve vodě, když u pobočky firmy Geoindustria v SRN řídil šest let coby statik i provádění prací. K jeho rozsáhlé pedagogické práci na několika vysokých školách v ČR je nutné připomenout i výzkumné počátky v rámci kandidatury na ČVUT v 70. letech.

V úzké spolupráci s prof. Ing. Dr. Zdeňkem Bažantem, DrSc., a dalšími kolegy zavedl postup navrhování velkoprůměrových vrtaných pilot, který byl na světové odborné úrovni. Doc. Jan Masopust je velmi přímočarý a otevřený člověk, humorný a výtečný kolega. Vyhýbá se politikaření i manažerským funkcím, ale odvedl úžasnou nezištnou práci v odborných spolcích i v Komoře, kde je například i dlouholetým zkušebním komisařem pro autorizace. Naší profesi geotechnického inženýrství přinesl neskonale objemné dílo, teoretické v mnoha publikacích, praktické v projektech a konzultacích staveb. Přejeme mu mnoho zdraví a štěstí i uprostřed jeho rodiny.