Úvodník červen 2021

Je před námi období letní dovolené a zdá se, že by mohlo proběhnout v uvolněnější atmosféře, než jaká panovala v posledním půlroce. Očkování se rozběhlo, vakcíny je zřejmě dostatek, a tak ve skrytu duše doufám, že si budeme moci užít zaslouženého a slunečného odpočinku. Ještě by bylo pěkné, kdybychom z novinových článků dostávali i nějaké pozitivní zprávy. To je ale asi v nedohlednu. Jeden politický skandál střídá jiný, ministři se střídají jako na běžícím pásu, až už je skoro nejsme schopni všechny spočítat. K tomu šokující informace o výbuchu ve Vrběticích a s tím spojené podivné konstrukce jako ze špatné bondovky. Říjnové volby jsou na dohled, máme se tak určitě v politice ještě nač těšit.

V Parlamentu se projednával v této atmosféře pro nás zcela stěžejní stavební zákon. Původně Hospodářskou komorou navržený zákon byl upraven, aby byl následně opět přepracován poslaneckým komplexním pozměňovacím návrhem. Zmíněný koktejl završily desítky pozměňovacích návrhů z per jednotlivých poslanců. Výsledkem je zákon, který prošel těsnou většinou do Senátu a o němž nikdo nedokáže s jistotou říci, zda bude po předpovídaném odmítnutí touto institucí schválen stojedničkovou většinou v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Z poslední varianty jsme všichni poněkud nešťastní a rozpačití. Dozor projektanta na všechny stavby, které navrhuje projektant, byl zamítnut, ačkoli jsme byli ubezpečováni, že se do zákona dostane. Paní ministryní slibovaný jednotný technický předpis pro celou ČR byl nahrazen možností vydávat vlastní předpisy i pro další města kromě existujících Pražských stavebních předpisů a vytvářet tak vlastní systémy.

Vedle toho jsem zaregistroval možnost projektovat byty bez přímého větrání a osvětlení. Veřejné záchodky bez potřeby stavebně je povolovat jen dokreslují, na jaké úrovni schvalování probíhalo. O souladu se všemi předpisy a ostatními zákony nechci raději polemizovat. ČKAIT k tomu okamžitě začala zpracovávat podrobnou analýzu, se kterou budete mít možnost se seznámit. Je skutečně škoda, že v procesu schvalování tak speciálního předpisu, jakým je stavební zákon, převládla politika a zřejmě i skupinové zájmy některých účastníků stavebního procesu nad rozumnými argumenty odborníků. Přitom by si tak důležitý zákon zasloužil širokou shodu napříč Parlamentem. Nechci být špatným prorokem, ale zřejmě nás v blízké budoucnosti čekají rozsáhlé úpravy v jeho znění. Ale abych neviděl jen to špatné, v zákoně je povinnost zpracovat dokumentaci pro provádění stavby, měly by se dodržovat úřední termíny, projektant bude o průběhu stavebního řízení informován a konečně se dostane i do stavebního řízení digitalizace. Tak uvidíme, jak se celý proces vyvine v dalším průběhu projednávání.

Doufám, že v době, kdy se vám do ruky dostává toto číslo, již budeme mít za sebou řadu valných hromad v oblastech. Není jednoduché při měnicích se hygienických a protiepidemiologických nařízeních tyto valné hromady zorganizovat. Jsme plně vázáni na pokyny státní správy a bohužel jsme na jaře neměli žádnou možnost tato setkání uspořádat. Na valné hromady je vázáno i konání shromáždění delegátů. Pevně věřím, že se nám povede, aby proběhlo začátkem října. Pro další roky nezbývá než doufat, že se pomalu vrátíme k normálnímu životu a k tomu bude patřit i návrat k našim obvyklým komorovým termínům. Nikdo z nás by si již nepřál, aby se opakovala situace z letošního a minulého roku.

Dovolím si ještě malý výlet do minulosti a připomenutí smutné části historie Komory. Před sedmdesáti lety 11. července 1951 byl vydán Národním shromážděním Československé republiky zákon č. 61, jímž se zrušila oprávnění civilních techniků a Inženýrské komory. Podepsali jej, mimo jiných, komunistický prezident Klement Gottwald a jeho pozdější nástupce Antonín Zápotocký. Neměli bychom na to zapomínat.

Přeji vám všem krásné letní období. Užijte si dovolenou v rámci svých možností, abyste načerpali dostatek sil do, jak doufám, pouze politicky vyčerpávajícího podzimu.