Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru nemovitostí bude stále bezúplatné a bude možné i nadále zjistit vlastníky nemovitostí. Anonymní uživatelé se budou muset obrnit trpělivostí a opakovaně identifikovat deformované obrázky tzv. Turingova testu. Pokud by se tomu chtěli vyhnout, musí „vystoupit“ z anonymity a přihlásit se eIdentitou nebo využít aplikaci dálkový přístup do katastru nemovitostí.

Aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz) zná snad každý, kdo se kdy jen trochu zajímal o nemovitosti. Když v roce 2004 byla tato aplikace poprvé spuštěna, nikdo ani neočekával, jak velký úspěch bude mít. Do té doby bylo možné bezplatně získávat informace nahlížením jen na katastrálním úřadu. Těch, kteří chodili na katastrální úřad získávat údaje pro svou potřebu, byl jen zlomek současných zájemců o údaje z katastru nemovitostí.

Rozsah údajů zjistitelných z nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace nahlížení do katastru nemovitostí je volně přístupná každému, neboť katastr nemovitostí je veřejný seznam a nahlížení do něj je podle katastrálního zákona bezúplatné. Získávat údaje z katastru formou nahlížení nelze ze zákona pouze z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených cenách nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje (jejichž rozsah se od roku 2004 postupně rozšiřuje) o parcelách, stavbách, jednotkách a právech stavby. Dále lze vyhledávat řízení a zjišťovat stav jeho průběhu, ať již při vkladovém řízení, záznamovém řízení či potvrzování geometrických plánů. Nahlížení do katastru nemovitostí nikdy nevyžadovalo žádnou registraci a údaje jeho prostřednictvím bylo možné získávat zcela anonymně.

Konec anonymního nahlížení? Ne!

Nahlížení do katastru nemovitostí poskytuje veřejnosti jednoduchý nástroj, jak snadno získat údaje katastru nemovitostí. Kdo prodává, kupuje či směňuje nemovitost si může volně zjistit potřebné údaje o nemovitostech a vlastnících a jiných oprávněných. Postupem doby se však ukázalo, že reální uživatelé této aplikace jsou v menšině (1/3) a zbytek dotazů „zajišťují“ softwaroví roboti. Z tohoto důvodu Český úřad zeměměřický a katastrální chtěl přistoupit na konci května 2021 k tomu, že anonymní nahlížení do katastru nemovitostí ukončí. Přístup k úplným informacím měl být umožněn pouze těm, kteří prokáží svou totožnost přes eIdentitu nebo se přihlásí přes dálkový přístup do katastru nemovitostí. Uživatel by tak bez přihlášení (anonymně) „neviděl“ vlastníka nemovitosti, ale jen základní informace o nemovitosti. Toto opatření mělo zabránit nelegálnímu vytěžování údajů o vlastnících, které jsou pak často zneužívány při koupi nemovitosti, a je v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů. Vlastníci zemědělských pozemků jsou často zahlcováni nabídkami neznámých osob k odkupu svých pozemků. Objevily se i návrhy z řad veřejnosti, že by se do katastru nemovitostí měla zapisovat „poznámka“, že dotyčný vlastník nemovitost prodat nehodlá, což samozřejmě nelze provést. K takto razantnímu přístupu však nakonec přeci jen nedojde. Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství se ministr zemědělství 2. června 2021 dohodl s předsedou ČÚZK na tom, že možnost anonymního přístupu při internetovém nahlížení do katastru zůstane zachována. Jako ryze technické opatření pro omezení robotických dotazů bude obnoveno využívání tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA (completely automated public Turing test to tell computers and humans apart). Uživatelé, kterým tento test (běžně užívaný i v jiných aplikacích) nevyhovuje, mohou využít přihlášení elektronickou identitou, která je základním způsobem identifikace občanů při přístupu ke službám eGovernmentu.

CAPTCHA má odlišit skutečné uživatele od robotů. Po zobrazení obrázku s deformovaným textem má uživatel správně text přepsat do příslušného pole. Tento Turingův test byl v nahlížení po určitou dobu užíván, ale vzhledem k tomu, že i toto ztížení přístupu roboty brzy „zvládly“ obcházet, a i běžní uživatelé projevovali velkou nespokojenost, přestala být CAPTCHA v nahlížení do katastru nemovitostí využívána.

Závěr

Z nahlížení do katastru nemovitostí tedy bude i nadále možné zjistit anonymně vlastníka nemovitosti. Uživatelé se však musí obrnit trpělivostí a vyplňovat opakovaně CAPTCHA, pokud chtějí získat údaje anonymně. Pokud se vyplňování CAPTCHA chtějí vyhnout, mohou se přihlásit eIdentitou nebo využít aplikaci dálkový přístup do katastru nemovitostí. Nahlížení prostřednictvím dálkového přístupu bude stále bezúplatné, ale bude se do něj přihlašovat přihlašovacími údaji dálkového přístupu.