Profesní informační systém ČKAIT

Novinky

  • Voda ve městě (R 6.1)
  • Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí (R 6.2)
  • Jednoduchý návod na tvorbu celexového čísla pro snadné vyhledávání směrnic a nařízení EU (Právní předpisy)

Aktualizace

  • Judikatura ke stavebnímu zákonu (A 3.1.3)
  • Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)
  • Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze (MP 1.2.3)
  • Elektronická komunikační zařízení – TZS (MP 1.5.3)
  • Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení TZS (MP 1.5.4)

 

V Aktualitách jsou průběžně uveřejňovány informace týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob, informace ze stavebnictví a o právních předpisech.

profesis@ckait.cz