Obce a města jako smluvní partneři – Výkon profese a členství v zastupitelstvu

Autor: Jana Zwyrtek Hamplová

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 1. vydání, Praha 2020

Formát A5, 117 stran, ISBN: 978-80-88265-28-3

Publikace obsahuje základní informace o fungování samosprávy v obcích a městech. Je určena všem, kteří přicházejí se samosprávou do kontaktu. Právní rámec fungování a rozhodování v obcích a městech je pro nezasvěcené složitý. Obzvláště ten, kdo vstupuje s obcí do smluvního vztahu, potřebuje vědět s kým jednat, co kdo v obci rozhoduje a jak vůči ní postupovat. Je podstatné vědět, jaký proces musí předcházet uzavření smlouvy, kdo danou smlouvu, její změny a dodatky musí schvalovat. Je-li člen ČKAIT členem zastupitelstva, měl by vědět, zda pro svou obec může pracovat a za jakých podmínek. Znát oblast samosprávy a její vnitřní mechanismy je pro technické odborníky nejen důležité, ale i praktické. Publikace je zpracována čtivou, pro veřejnost srozumitelnou formou a doplněna řadou příkladů z praxe.

Recenze: Knihu Obce a města jako smluvní partneři od Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové jsem si se zájmem přečetl. S potěšením mohu konstatovat, že se jedná o pozoruhodné a velmi dobře napsané dílo, které by nemělo chybět v knihovnách autorizovaných osob ČKAIT, zejména těch kolegů, kteří dosud se samosprávami obcí a měst na profesní úrovni příliš nespolupracovali. Autorce knihy se podle mého názoru podařilo přijatelným jazykem, bez „suchých“ právnických formulací, uspořádat „čtivý“ text, který je logicky členěný do tematických kapitol. Jana Zwyrtek Hamplová se znalostí věci srozumitelně seznamuje čtenáře s jednotlivými tématy počínaje volbou zastupitelstva přes fungování a pravomoci orgánů obce, uzavírání smluvních vztahů až po vazby obce na stavební právo. Kniha si neklade ambici být právní učebnicí nebo vyčerpávající encyklopedií, je však dostačující pro všechny, kteří se chtějí orientovat v základní rovině vztahů a pojmů uplatněných v právním prostoru našich samospráv. Čtenář tak bude na základě nově získaných elementárních poznatků blíže k dosažení úspěšnějších výsledků při jednáních na českých radnicích a magistrátech. Osobně bych chtěl poděkovat IC ČKAIT za podporu vydání této oceněníhodné publikace; její autorce přeji vůli, chuť a energii potřebnou k vydání dalších podobných prací. Vám, vážení profesní kolegové, si dovolím vřele doporučit seznámení se s tímto dílem! Je určeno všem autorizovaným osobám i členům zastupitelstev pracujícím pro obce a města aneb „když chcete dostat zaplaceno“.