ČKAIT sleduje soudní jednání ve věci havárie Trojské lávky

Již druhé soudní přelíčení se konalo 21. dubna 2021. Stejně jako v září minulého roku se nedostavil soudní znalec obžaloby, na základě jehož posudku byly obžalovány dvě autorizované osoby. Na konci článku je odkaz na zprávu ze soudního přelíčení 17. června 2021. Další jednání soudu se má konat na konci prázdnin. Soud zatím neodpověděl na dotaz, zda je původní projektant opravdu zodpovědný za havárii, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly.

Trojská lávka se zřítila 2. prosince 2017. Dva roky po havárii byly na základě vyšetřování a znaleckého posudku obžalovány dvě fyzické – autorizované osoby. Hlavní město Praha se připojilo k obžalobě a žádá náhradu škody v řádu několika milionů korun. Další soudní přelíčení je naplánováno na 17. června 2021.

Prvním obžalovaným je prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., podle jehož projektu byla lávka v roce 1984 dokončena. Podle obžaloby by projektant měl dlouhodobě odpovídat zejména za odolnost a bezpečnost nosné konstrukce. A to i přesto, že od dokončení stavby až do jejího zřícení neměl žádné informace o údržbě a prováděných rekonstrukcích. Podle profesora Stráského přitom byla hlavní příčinou pádu lávky salinita vzniklá z nesprávné zimní údržby solením komunikací, důsledky povodně v roce 2002 a zejména nesprávně navržená a provedená oprava v letech 2012 až 2013.

Druhým obžalovaným je Ing. Antonín Semecký, bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK). Podle jeho vyjádření byly jeho pravomoci omezené, neboť nemohl rozhodovat o tom, která z mnoha mostních konstrukcí ve špatném až havarijním stavu se má uzavřít, ani o tom, kam se mají alokovat prostředky na opravy. Tato rozhodnutí spadají do kompetence politického vedení hlavního města.

Odpovědnost politického vedení metropole za to, že dlouhodobě zanedbávala opravy mostů v havarijním stavu, se před soudem neřeší. Přitom stavební zákon, minulý i současný, vždy činí odpovědným za udržování stavby v provozuschopném a bezpečném stavu jejího vlastníka (viz článek ).

Zpráva o dalším jednání Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 17.6.2021

Předchozí zprávy související s tématem