Inflace za časů pandemie roste

Inflace se pohybovala v posledních měsících kolem dvou procent, v dubnu překročila tříprocentní hranici a nejspíše dále poroste. Ode dneška za tři roky může být inflace 7–9 %. Černá labuť (nepředvídatelná událost v podobě pandemie) strukturu spotřeby zásadně změnila. Některé položky ze spotřebitelského koše zcela zmizely, jiné naopak získaly větší váhu.

Některé položky spotřebního koše domácnosti nečerpaly tak, jak schéma předpovídalo, jiné komodity reálně obsáhly větší váhu. V zimních měsících například odpadly nákupy šatů do tanečních, společenských obleků, vstupenek do divadel, na fotbal, i když v koši zboží zůstalo. Za zájezd do Alp si před dvěma roky domácnosti dopřávaly 0,576 promile výdajů. Letos takové vydání téměř neexistovalo. U oprav v bytech někdy docházelo k poklesu poptávky, současně vždy nenastal výraznější pokles cen.

Inflaci je třeba korigovat podle spotřebního koše

Inflace se vyčísluje na spotřebním koši, který nezahrnuje ceny nemovitostí. Schéma věnuje pozornost vtipně i nákladům na bydlení, na drobné investice do rodinných domků, opravy a rekonstrukce v panelových domech. Tyto výdaje sleduje statistika v koši položkou „imputované nájemné“. Sestava má v Čechách tradici od dvacátých let, podobně jako v Belgii, Velké Británii, Švédsku. Opírala se o realitu, zjišťovanou „rodinnými účty“, nejprve sešitkem, do něhož dobrovolníci zapisovali za skrovný peníz pro statistické úřady rodinné výdaje. Proti staré tradici se schéma nyní nepatrně změnilo. Přijalo evropskou klasifikaci zkratkou ECOICOP (European Classification of Individual Consumption According to Purpose), a to podle dohody v Evropském parlamentu a Radě EU. Index pro inflaci se mezi současností a stejnou dobou před rokem nebo dobou před měsícem vyjadřuje zlomkem. Ve jmenovateli i čitateli se uvádí q0, objem výchozího období, tedy stálý koš. Vývoj se sleduje u ceny. Ve jmenovateli je „p0“ cena za výchozí období, v čitateli je „p1“ za aktuální období. Meziročně třeba v únoru 2021 byla inflace 102,2; vzrostla podle stálého koše o 2,2 %. Index pro tuto výpověď:

Současnost cen by postihl lépe zlomek, v němž by se objem v základním a ve sledovaném období lišil. Postihl by sice realitu, neumožnil by analýzu. Jaká byla inflace podle platného koše můžete vidět v tabulce č. 1.

Od konce října 2020 do dubna 2021 tedy vykazovaná inflace dlouhodobě klesala. Uvedli jsme, že struktura spotřeby se ale měnila. Ve skutečnosti mohla tedy inflace být podle uvedených proměn až o 0,5 procentního bodu vyšší. Dále v tabulce č. 2 můžete vidět možné změny vah a cen. Pohyb nemusí být souběžný.

Letos inflace může dosáhnout téměř 4 %

Od května 2021 může činit inflace oficiálně 2,9–3,3 %, a to až do konce roku 2021. Odhaduji, že proti inflaci na klasickém koši by mohla být od května skutečná vyšší až o 0,5 procentního bodu, koncem roku vyšší o 0,3 procentního bodu. Ode dneška za tři roky může být inflace 7–9 %.

Vývoj meziroční inflace spotřebitelských cen od března 2020 do dubna 2021

 

březen 2020 červenec 2020 září 2020 říjen 2020 prosinec 2020 únor 2021 duben 2021
3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,9 % 2,3 % 2,2 % 3,1 %

tab. č.1 (zdroj: ČSÚ)

Vybrané komodity spotřebního koše ECOICOP – podíl na celkovém spotřebitelském koši v roce 2018 a květnu 2021, změny spotřebitelských cen od ledna 2020 do dubna 2021
ECOICOP název váha 2018 váha květen 2021 změna ceny
E02.131.01 pivo ležák – značkové, světlé, lahvové 6,90 7,50 pokles
E03 odívání a obuv 41,63 39,60 pokles 0,95
E03.121.12 pánské sportovní kalhoty lyžařské 0,12 0,16 růst 1,15
E04.321 instalatérské služby 0,64 0,50 růst 1,24
E04.31 výrobky pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu 4,62 5,80 růst 1,05
E04.510 elektřina 38,55 42,00 stagnace
E09.421.02 vstupenka do divadla 1,52 0,01 pokles
E09.602.07 zájezd do alp 0,57 0,00 pokles
E12.703.01 kremace 1,63 1,80 pokles

tab. č. 2 (zdroj: ČSÚ)

Poroste ale i HDP

Rámec všeho je hrubý domácí produkt. V jeho vývoji bude mít vedle jiného váhu situace sousedního Německa, odběratele části produkce českého průmyslu. Německý ministr hospodářství Peter Altmeier očekává růst HDP o 3,5 % proti roku 2020. Což by zatím bylo jen vyrovnání propadu za rok 2020. Pro rok 2022 předpokládá ministr růst proti letošku o 3,6 %, tedy fakticky už růst proti roku 2020. Pokud by bylo toto hlavní vodítko našeho skrovného odhadu, pak také v české ekonomice může letos nastat nejdříve vyrovnání propadu HDP z roku 2020 a v dalším roce růst HDP proti roku 2020, což je klíčové pro inflaci. Ustálí se spotřeba, vyhasne zkreslování inflace. Většinu rozdílů v jejím vykazování dříve či později zažehlí periodická rekonstrukce koše.