Ing. Vratislav Baum – 90 let

Ing. Vratislav Baum – 90 let

Ing. Vratislav Baum v roce 1955 krátce po dokončení Vysoké školy inženýrského stavitelství nastoupil do Státního ústavu dopravního projektování v Praze – mostní oddělení, kde začal svou profesionální dráhu. V roce 1958 se z rodinných důvodů přestěhoval do Karlových Varů, kde pracoval jako mostní inspektor u krajského a později okresního národního výboru, posléze u Českých státních silnic v projektovém oddělení. V květnu 1968 stál u zrodu projektového střediska Dopravoprojektu Bratislava a později u jeho transformace na projektové středisko Pragoprojektu v Karlových Varech.

Za dobu jeho vedení se v Pragoprojektu vyprojektovala řada významných mostních a silničních staveb, převážně v bývalém Západočeském a Severočeském kraji. Za připomenutí stojí silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov a dnešní průtah Karlovými Vary silnice I/6. Pod jeho vedením získali zkušenosti mladší kolegové, kteří po jeho odchodu do důchodu v roce 1991 dokončili celý průtah silnice I/6. I v důchodu zůstal věrný své profesi mostaře a pracoval i nadále v soukromé kanceláři pro projektovou inženýrskou a konzultační činnost. Zabýval se zejména kontrolami a výpočty zatížitelnosti stávajících mostních objektů. Významná byla činnost jubilanta v ČSSI, kde zastával funkci předsedy oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary.

Byl aktivní v činnosti ČKAIT, kde dlouhodobě spolupracoval s výborem oblasti ČKAIT Karlovy Vary a pracoval mimo jiné jako zástupce ČKAIT v porotě soutěže Stavby Karlovarského kraje. V roce 2020 mu bylo uděleno „Čestné členství ČKAIT“. Jsem rád, že jsem od roku 1975 do roku 1991 mohl získávat odborné zkušenosti ve středisku Pragoprojektu pod jeho vedením, které jsem potom mohl zúročit až do současné doby v mé další profesní dráze. K Tvému významnému jubileu Ti Slávku přejeme hodně zdraví a životního optimismu do dalších let.