Ing. Tomáš Chromý

Ing. Tomáš Chromý

80 let (* 9. 10. 1941 České Budějovice)
Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice děkuje Ing. Chromému za práci pro oblast a do dalších let mu přeje bohatou snůšku medu a pevné zdraví.

Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Českých Budějovicích, poté v roce 1966 vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor pozemní stavby. Pracoval ve Stavoprojektu České Budějovice jako projektant, hlavní projektant, vedoucí oddělení a následně po privatizaci v Ateliéru A1 jako ředitel. V letech 1983–1986 působil jako expert v Alžírsku. Od roku 1992 má autorizaci ČKAIT v oboru městské inženýrství a pozemní stavby.

Byl členem představenstva a místopředsedou oblastního výboru. Svoji aktivitu dělil mezi ČSSI a ČKAIT. V ČSSI od roku 1990 zastával několik funkcí, též jako předseda pobočky a později jako člen revizní komise. V ČKAIT byl za předchozí činnost v představenstvu oceněn čestným členstvím, působil jako poradce předsedy, člen Rady pro rozvoj profese a jako místopředseda oblasti. ČKAIT rovněž zastupoval v porotě pro Stavbu roku. V těchto činnostech využíval svých bohatých zkušeností získaných dlouholetou odbornou prací. V současné době se již více než odborné práci věnuje svým zálibám – zahradničení, sadaření a chovu včel.

Blahopřání k jeho osmdesátinám mu bylo slavnostně předáno v předvečer Shromáždění delegátů ČKAIT 2021 předsedou představenstva Ing. Robertem Špalkem a ředitelem Kanceláře Komory Ing. Radkem Hnízdilem.