Stavba roku Kraje Vysočina 2020

Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod, získala čestné uznání Stavba roku Vysočina 2020 a hlavní cenu v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod, získala čestné uznání Stavba roku Vysočina 2020 a hlavní cenu v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Do letošního, již 19. ročníku se přihlásilo osmnáct staveb a rekonstrukcí. Hlavní titul získaly čtyři z nich – sportovní hala, obchvat, volnočasový areál a nová hradní expozice. Posledně jmenovaná získala i Cenu ČKAIT.

Přehlídku stavebních realizací již po devatenácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Nad soutěží měl záštitu hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek. Finančně soutěž podpořily firmy Leube Beton s.r.o. a Českomoravský štěrk, a.s. Závěrečný galavečer se konal v pondělí 6. září 2021 v humpoleckém Divadle Za komínem.

Byly uděleny čtyři hlavní tituly

V kategorii Dopravní stavby získal ocenění Obchvat Velkého Beranova za technicky náročné a elegantní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce. Novostavba sportovní haly v Novém Městě na Moravě byla oceněna za harmonické včlenění objektu mezi stávající zástavbu. V kategorii Revitalizace veřejných prostranství byl vybrán Sportovní areál Třebíč – Borovina, ul. Okružní, a to za doplněné bytové zóny o pestrý společensko-sportovní prostor. V kategorii rekonstrukce zvítězila nová expozice hradu Roštejn. za řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí, a za obohacení kulturně-společenské náplně objektu.

Další ocenění

Čestné uznání v kategorii Novostavby získalo Komunitní centrum Pacov za optimální řešení budovy s maximálními společensko-kulturními možnostmi v centru města a Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, Havlíčkův Brod, za komplexní, dispoziční a architektonické řešení stavby nadregionálního významu. Čestným uznáním v kategorii Rekonstrukce byly ohodnoceny úpravy budovy bývalé Základní školy Římov na bytový dům, a to za vhodné zhodnocení budovy k novému účelu. Čestné uznání v kategorii Revitalizace veřejných prostranství obdrželo dopravní hřiště Jihlava za vypořádání se s obtížnými geologickými poměry a za respektování stávající vzrostlé zeleně. Čestné uznání za dopravní stavby bylo uděleno cyklostezce podél Sázavy, Havlíčkův Brod, za bezkolizní řešení křížení cyklostezky s mostem v korytě řeky. Cenu hejtmana i Cenu veřejnosti získalo návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů.

Obchvat Velkého Beranova

získal titul Stavba roku Kraje Vysočina 2020 v kategorii Dopravní stavby za technicky náročné a elegantní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce.

Obchvat Velkého Beranova.

 • Stavebník: Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
 • Projekt: Ing. Dagmar Klajmonová, MDS projekt s.r.o.
 • Zhotovitel: sdružení „Společnost Velký Beranov ECS + COLAS“.

 

Sportovní hala Nové Město na Moravě

obdržela titul Stavba roku Kraje Vysočina 2020 v kategorii Novostavby budov a hal.

Sportovní hala Nové Město na Moravě.

 • Stavebník: Novoměstské služby s.r.o., Nové Město na Moravě.
 • Projekt: Ing. arch. Martin Zezula, Ing. Martin Jun, SANTIS a.s.
 • Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

 

Nová expozice hradu Roštejn

získala titul Stavba roku Kraje Vysočina 2020 v kategorii Rekonstrukce staveb.

Nová expozice Hradu Roštejn získala nejen hlavní titul Stavba roku Kraje Vysočina 2020, ale i Cenu ČKAIT oblasti Jihlava.

 • Stavebník: Kraj Vysočina, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace.
 • Projekt: Ing. arch. Michal Zlatuška.
 • Zhotovitel: STARKON a.s.

 

Sportovní areál Třebíč – Borovina, ul. Okružní,

obdržel titul Stavba roku Kraje Vysočina 2020 v kategorii revitalizace veřejných prostranství.

Sportovní areál Třebíč–Borovina, ul. Okružní.

 • Stavebník: město Třebíč.
 • Projekt: Ing. David Bauer, KP projekt.
 • Zhotovitel: KLEE s.r.o., Praha.

 

Více na: www.stavbavysociny.cz

Foto zdroj: SPOLEK STAVBA VYSOČINY