Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Do 12. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo čtyřicet staveb. Titul získaly Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu, rekonstrukce Kulturního centra – Pivovar Domažlice a Atriový bytový dům ve svahu v Plzni.

„V letošním roce se odborná porota musela vypořádat s návštěvou rekordního počtu čtyřiceti přihlášených staveb. Soutěžily stavby různých funkcí a velikostí. O kvalitě letošní soutěže svědčí i udělení tří hlavních titulů, jedné ceny poroty, tří čestných uznání a šesti zvláštních cen spoluvyhlašovatelů,“ sdělil Ing. arch. Miloslav Michalec, předseda odborné poroty. Ceny byly slavnostně vyhlášeny a předány v rámci galavečera 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni.

Tři hlavní ceny

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 si odnesla Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu podle koncepce stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z počátku 18. století. Porota ocenila mimořádný investorský počin a dokončení obnovy jedné z nejvýznamnějších architektonických památek. Další vítěznou stavbou je Kulturní centrum – Pivovar Domažlice. Tato stavba porotce přesvědčila dokonalým skloubením funkčnosti a moderního řešení stavby vzhledem k jejím památkovým hodnotám a stávajícímu urbanistickému řešení. Hvozd je vlastně jediná místnost přes celou výšku budovy, ve které vznikla vertikální galerie, kde se nachází ve čtyřech podlažích v současnosti expozice o pivovarnictví. Třetí titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 byl udělen Atriovému domu ve svahu v Plzni za inovativní a mistrovské zvládnutí prostorové organizace rodinného domu.

Další oceněné stavby

Cenu poroty získala Rezidence Klostermann a Javor v Železné Rudě za komplexní přístup k úpravě centrální části významného sportovního a turistického střediska.

Čestná uznání byla udělena třem stavbám. Za důslednou a řemeslně poctivou rekonstrukci barokní stavby byla oceněna Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech. Bytový dům Svornost v Plzni pak za měřítkově úměrné doplnění zástavby, zeleň ve vnitrobloku a střídmou, a přesto pohledově výraznou architekturu. Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech byla ohodnocena za promyšlený návrh a realizaci dalšího nepřehlédnutelného veřejného prostranství v centru města.

Cenu hejtmanky získala Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně výjimečného objektu, zachování jeho funkce a umožnění prezentace zručnosti našich předků dalším generacím. „Vodní hamr Dobřív je unikátní historickou stavbou s nevyčíslitelnou hodnotou,“ říká doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph. D., hejtmanka Plzeňského kraje.

Primátor města Plzně předal Cenu primátora Rekonstrukci víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni za kultivované a soudobé řešení fasády, ozvláštněné nočním podsvícením, za výrazné interiérové úpravy a vytvoření důstojného nástupního prostoru. „Po rekonstrukci se ocitáme v moderním a svěžím interiéru, který působí dynamickým dojmem,“ doplnil Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně.

Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020, o které rozhodovala samostatná odborná porota, získala Rekonstrukce Dlážděné ulice v Plzni-Radobyčicích.

Byla udělena za komplexní přístup k prostoru dřívější nepřehledné křižovatky, kterou Ing. Karel Nedvěd, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, moderně vyřešil a doladil i nové napojovací komunikace k zóně nového rodinného bydlení. Vyřešením tohoto dopravního uzlu v plzeňském obvodu Radobyčice byl nastaven nový rozvoj této oblasti a viditelně nový moderní ráz bývalé malé obce. Porota právě tuto změnu v území shledala jako podstatnou v rozvoji města Plzně i Plzeňského kraje a doufá, že budou následovat podobná řešení i v jiných dopravně nebezpečných místech.

Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole, Plzeň získalo Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu za dynamičtější zpřístupnění důležité městské čtvrti, kde se nachází univerzitní a průmyslová zóna, a za profesionální koordinaci jednotlivých technických oborů. Výstavba tramvajové trati významně doplnila dopravní vazby ve městě. Získala i Cenu veřejnosti.

Mariánská Týnice – nová dostavba východního ambitu podle koncepce stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla

Mariánská Týnice – nová dostavba východního ambitu podle koncepce stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla.

 • Ocenění: titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020
 • Projektový tým: Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Karolína Halusková, Ing. Antonín Švehla, Ing. Jindřich Rineš – ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
 • Zhotovitel: Kypta – Stavoservis s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Ing. arch. Petr Vlnař
 • Stavebník: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.
 • Náklady včetně DPH: 57,5 mil. Kč
 • Realizace: 2017 – září 2021

 

Rekonstrukce Kulturního centra – Pivovar Domažlice

Rekonstrukce Kulturního centra – Pivovar Domažlice

 • Ocenění: titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020
 • Autor architektonického návrhu a projektu včetně interiérů: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Václav Matějka – MEPRO s.r.o.
 • Zhotovitel I. etapy – Hvozdu: BIS, a.s., Pavel Šnajdr – stavbyvedoucí
 • Zhotovitel II. etapy – jižního a západního křídla: Metrostav a.s., divize 1, Ing. Miroslav Kšír – stavbyvedoucí
 • Stavebník: město Domažlice
 • Náklady včetně DPH: 26 mil. Kč
 • Realizace: 2014 – září 2021

 

Atriový bytový dům ve svahu v Plzni

Atriový dům, Plzeň

 • Ocenění: titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020
 • Autoři architektonického návrhu a projektu: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Markéta Šlajsová – PRO-STORY s.r.o.
 • Zhotovitel: PALIS Plzeň, spol. s r.o.
 • Realizace: květen 2019 – září 2020

 

Rekonstrukce Dlážděné ulice v Plzni-Radobyčicích

Rekonstrukce Dlážděné ulice v Plzni-Radobyčicích

 • Ocenění: Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2020
 • Projekt: Ing. Karel Nedvěd, Ing. Petr Budín, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
 • Zhotovitel: BERDYCH plus spol. s r.o.
 • Stavebník: statutární město Plzeň

Více na: www.stavbarokupk.cz

Foto zdroj: MAX event s.r.o.