Stavba roku 2020 Zlínského kraje

LIBUŠÍN – vědecká rekonstrukce národní kulturní památky, obnova objektu po požáru, Pustevny
LIBUŠÍN – vědecká rekonstrukce národní kulturní památky, obnova objektu po požáru, Pustevny

Do již 19. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje se přihlásilo 43 staveb v sedmi kategoriích. Nejvyšší ocenění, Cenu Grand Prix arch. Pavla Nováka a Cenu hejtmana, získala citlivá rekonstrukce Jurkovičovy chaty.

Ceny byly předány 21. září 2021 na slavnostním večeru v kongresovém a kulturním centru Otrokovická BESEDA, kterého se zúčastnili zástupci soutěžících, politické reprezentace a stavební veřejnosti Zlínského kraje. Záštitu nad soutěží letos převzal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Letošní soutěž Stavba roku Zlínského kraje 2020 byla opět významně ovlivněna mimořádnou zdravotní situací vyvolanou pandemií covid-19. I přes složité hygienické podmínky se podařilo odborné porotě v červnu všechny přihlášené stavby navštívit, ohodnotit a připravit zářijové slavnostní vyhlášení výsledků. Z důvodu mimořádné situace se neuskutečnily Učňovská soutěž a soutěž Studentské práce roku. K zajímavostem letošního ročníku patří zvyšující se počet přihlášených staveb v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje, na kterých se podíleli projektanti nebo stavební firmy ze Zlínského kraje. Jejich celkový počet byl deset staveb.

Všech 43 přihlášených staveb hodnotila 16členná odborná porota složená z organizátorů – krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě zastoupené čtyřmi autorizovanými osobami, doplněná o odborné poradce z řad architektů a vedení Zlínského kraje. Porota hodnotila stavby realizované a dokončené stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2020. Celkem udělila jednu hlavní cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka, šest hlavních cen a patnáct čestných uznání. Dále byla udělena jedna Cena hejtmana a Cena Syndikátu novinářů.

Hlavní cena za obnovu Libušína

V 19. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje si hlavní cenu Grand Prix arch. Pavla Nováka a také Cenu hejtmana Zlínského kraje odnesla Vědecká rekonstrukce národní kulturní památky Libušín, Pustevny. Porota ocenila mimořádnou náročnost i úspěšnost této vědecké rekonstrukce uvedené kulturní památky po ničivém požáru. Jedinečný přístup spočíval v obnově chaty původními technologiemi na stav kolem roku 1925, kdy byla dokončena dostavba souboru postupně vznikajících staveb v jednotný celek a kdy se dílo představilo ve své celistvosti.

Obnova byla realizována mistry restaurátory, tesaři a truhláři tradičními technologiemi založenými na ruční práci, a to klasickým pracovním nářadím z maximálně autentického stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že od doby vzniku stavby v roce 1899 do roku 2014 (před požárem) byla provedena řada postupných údržbářských oprav, zejména nátěrů a maleb, současný stav je autentičtější, než byl před požárem, protože v rámci současné vědecké rekonstrukce se důsledně vycházelo z původních výkresů Dušana Jurkoviče a dalších dokumentů z doby vzniku. Užitné vlastnosti zrekonstruovaného objektu však musí zároveň odpovídat požadavkům na provoz v 21. století, původní roubenka se tedy musí naplnit moderními technologiemi nezbytnými zejména pro fungování restauračního provozu. Dále bylo nutné do stavby zakomponovat elektronický zabezpečovací požární systém, vodní hasicí systém a plynový hasicí systém. Všechny prvky související s těmito technologiemi jsou v dřevěných konstrukcích rozmístěny tak, aby viditelně nenarušovaly dojem z rekonstruované původní podoby interiérů. Součástí protipožárního zabezpečení jsou rovněž železobetonová požární nádrž o objemu 250 m3 a dieselagregát jako zdroj elektrické energie pro hasicí systémy v případě výpadku elektrického proudu.

 

LIBUŠÍN – vědecká rekonstrukce národní kulturní památky, obnova objektu po požáru, Pustevny

LIBUŠÍN – vědecká rekonstrukce národní kulturní památky, obnova objektu po požáru, Pustevny získal Cenu Grand Prix arch. Pavla Nováka a Cenu hejtmana Zlínského kraje.

 • Ocenění: Cena Grand Prix arch. Pavla Nováka a Cena hejtmana Zlínského kraje
 • Stavebník/přihlašovatel: Národní muzeum v přírodě, Valašské muzeum v přírodě
 • Původní autor: Dušan Samo Jurkovič (1899)
 • Stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Blažek, Mgr. Viktor Prudík
 • Návrh obnovy: Masák & Partner, s.r.o.
 • Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o., FIALA Stolařství s.r.o., MEGASTRO CZ, s.r.o.
 • Finanční náklady: 117,5 mil. Kč
 • Realizace: duben 2016 – květen 2020

 

Obnova panského pivovaru Holešov

Obnova panského pivovaru Holešov.

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti
 • Přihlašovatel/zhotovitel: StaniOn s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Stanislav Ondroušek
 • Projektant: Ing. arch. Josef Mrázek, projekce LOCHMAN s.r.o.
 • Stavebník: EL-ENG s.r.o.
 • Finanční náklady: 200 mil. Kč
 • Realizace: duben 2018 – květen 2020

 

Novostavba rodinného domu Uherský Brod

Novostavba rodinného domu Uherský Brod.

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Novostavba rodinného domu
 • Přihlašovatel/zhotovitel: STAVBY TOMALA s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Michal Tomala
 • Projektant: Ing. arch. Pavel Lazarov, Fandament Architects s.r.o.
 • Stavebník: Ing. Radek Máčala a Ing. Jana Máčalová
 • Realizace: září 2016 – červen 2020

 

Administrativní budova s průmyslovou halou Global Business, Kroměříž

Administrativní budova s průmyslovou halou Global Business, Kroměříž.

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby
 • Přihlašovatel/zhotovitel: POZIMOS, a.s. – generální dodavatel, Unihal s.r.o. – dodavatel ocelové konstrukce a opláštění
 • Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Hrabalík, Ing. Radek Doubrava, Petr Münster
 • Projektant: KLI-MEK projekt s.r.o.
 • Stavebník: Global Business a.s.
 • Finanční náklady: 120,6 mil. Kč
 • Realizace: duben 2019 – září 2020

 

Dopravní terminál Bystřička

Dopravní terminál Bystřička.

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Luboš Řeháček
 • Projektant: Ing. Leoš Zádrapa, PROJEKT plus s.r.o.
 • Stavebník: obec Bystřička
 • Finanční náklady: 21,6 mil. Kč
 • Realizace: srpen 2019 – únor 2020

 

Přístavba kulturního domu Beseda, Nivnice

Přístavba kulturního domu Beseda, Nivnice.

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí
 • Přihlašovatel/stavebník: obec Nivnice
 • Stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrága
 • Projektant: Ing. Luděk Budík
 • Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.
 • Finanční náklady: 21,4 mil. Kč
 • Realizace: červenec 2019 – červen 2020

 

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, Havlíčkův Brod

Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod, získala čestné uznání Stavba roku Vysočina 2020 a hlavní cenu v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Zlínstav a.s.
 • Stavbyvedoucí: Jiří Hruška
 • Projektant: Ing. arch. Petr Holub, ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
 • Stavebník: Kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod
 • Finanční náklady: 177,2 mil. Kč
 • Realizace: červenec 2018 – červenec 2020

 

Turistické centrum „Na Rejdě“ – letní vyhlídková terasa, Spytihněv

Turistické centrum „Na Rejdě“ – letní vyhlídková terasa, Spytihněv.

 • Ocenění: Cena syndikátu novinářů
 • Přihlašovatel/stavebník: obec Spytihněv
 • Autor díla: Ing. arch. Ivan Bergmann
 • Projektant: Ing. Pavel Srba
 • Zhotovitel: DAKOR spol. s r.o., Vlastimil Petráš, BLS dopravní stavby s.r.o.
 • Finanční náklady: 4,5 mil. Kč
 • Realizace: listopad 2019 – květen 2020

Více na: www.stavbaroku.zlin.cz

Foto zdroj: PUBLICITY s.r.o.