Pardubice

Výbor oblasti ČKAIT Pardubice. Zleva: Pavel Čížek, Ing. Pavel Vacek, Ing. Drahomír Ježek (místopředseda), Ing. Radim Loukota (předseda), Ing. Miroslav Němec. Na fotografii chybí Ing. Jiří Musil.
Výbor oblasti ČKAIT Pardubice. Zleva: Pavel Čížek, Ing. Pavel Vacek, Ing. Drahomír Ježek (místopředseda), Ing. Radim Loukota (předseda), Ing. Miroslav Němec. Na fotografii chybí Ing. Jiří Musil.

Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice zvolila šest členů výboru, který zůstal ve stejném složení jako v minulém volebním období. Následně byl per rollam potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti Ing. Radim Loukota, jeho místopředsedou je opět Ing. Drahomír Ježek.

Již 28. valná hromada ČKAIT oblasti Pardubice se po několika odložených termínech nakonec uskutečnila bezprostředně poté, co byla opatření ohledně SARS-CoV-2 uvolněna, tedy v úterý 22. června 2021 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686. Celkem se účastnilo valné hromady 31 osob, tj. 2,91 % z 1066 všech členů oblasti.
Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a sedm zástupců, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Vzhledem k nastaveným podmínkám účasti na valné hromadě bylo ale výborem rozhodnuto, že nebudou pozváni ani studenti ze stavebních škol, ani čestní hosté. Z pozvaných funkcionářů a zaměstnanců Komory nás poctili svou návštěvou předseda Ing. Robert Špalek, ředitel kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., poradkyně předsedy Marie Báčová, vedoucí legislativně právního střediska ČKAIT Mgr. Helena Dalešická, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT Ing. Dominika Hejduková a Ing. Vlastimil Klazar, člen Dozorčí rady ČKAIT.

Ing. Loukota informoval zúčastněné o činnosti výboru OK ČKAIT Pardubice a plánu odborných akcí. V ekonomické zprávě zveřejnil výsledky hospodaření oblasti v roce 2020: limit výdajů v celkové výši 1 334 000 Kč, čerpáno 1 316 754 Kč. Z limitu na režii a mzdy určeno 940 000 Kč, čerpáno 846 241, na odborné činnosti určeno 394 000 Kč, čerpáno 470 513 Kč. Z výsledků je patrné, že v součtu OK Pardubice limit nepřekročila, nedočerpala 17 246 Kč, což je cca 1 % z limitu. Pro rok 2021 je stanoven celkový limit 1 374 000 Kč.

Předseda Ing. Robert Špalek seznámil plénum s plánem na přestavbu hlavního sídla Komory v Praze a vysvětlil stanovisko Představenstva ČKAIT k návrhu přestavby.

V diskusi vystoupil Ing. Vlastimil Moucha, čestný člen a emeritní přednosta OK ČKAIT Pardubice s komentářem k novému stavebnímu zákonu. Kritizoval nevyváženost odpovědnosti a pravomocí autorizovaných osob v novém stavebním zákonu.

Valná hromada svým usnesením uložila výboru oblasti tyto úkoly:

  • publikovat průběh a závěry valné hromady oblasti ČKAIT do Z+i,
  • hájit práva autorizovaných osob,
  • zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob podle předloženého programu na rok 2021,
  • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví,
  • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice,
  • vyhodnotit diskusi na valné hromadě,
  • podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě.