Brno

Valná hromada oblasti Brno zvolila dvanáct členů výboru oblasti. Došlo k významné obměně výboru, který má pět nových členů: Ing. Radomíra Hanáka, Ing. Tomáše Jakla, Ing. Vlastislava Kolečkáře, Ing. Petra Mičunka a Ing. Ivanu Minářovou. Následně byl volbou potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti profesor Alois Materna, místopředsedou je i nadále Ing. František Mráz.

Valná hromada ČKAIT brněnské oblasti se konala v důsledku opatření proti šíření nemoci covid-19 netradičně až 23. června 2021 na tradičním místě v kongresovém sále brněnského výstaviště. Celkem se účastnilo valné hromady 66 členů ČKAIT, to je 1,37 % z 4800 evidovaných autorizovaných osob v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a všech 29 zástupců, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Valné hromadě předsedal prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT a předseda oblasti ČKAIT Brno. Současně zastupoval na naší valné hromadě předsedu ČKAIT Ing. Roberta Špalka, který se v té době účastnil valné hromady kraje Vysočina.

Valná hromada oblasti Brno schválila zprávu o činnosti výboru oblasti Brno, předanou při prezenci členům ČKAIT Brno a doplněnou předsedou oblasti prof. Ing. Aloisem Maternou, CSc., MBA, a Ing. Františkem Mrázem. Dále uložila výboru oblasti vyhodnotit diskusní příspěvky a plnit úkoly uložené tímto usnesením.

Brněnská oblast kromě péče o členy ČKAIT zajišťuje ve spolupráci s ČSSI zkušební místo i semináře ke zkouškám. Také se stará o majetek ČKAIT – budovu na Vrchlického sadu 2. Ve svém vystoupení v úvodu valné hromady prof. Alois Materna doplnil čerstvé informace k předané výroční zprávě. Rovněž byly doplněny informace k hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2020. Brněnská oblast celkově dodržela stanovený limit výdajů na úrovni 97 % rozpočtu, tj. celkové výdaje dosáhly částky 2,155 mil. Kč. Pro rok 2021 má naše oblast stanoven limit výdajů ve výši 2,282 mil. Kč.

Z pozvaných čestných hostů byl přítomen děkan fakulty stavební VUT v Brně prof. Miroslav Bajer a předseda brněnské pobočky ČSSI Ing. Jiří Skyva. Z čestných členů ČKAIT byl přítomen Ing. Radoslav Holý.

V rámci diskuse vystoupil neočekávaný host, pan ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který naše jednání nejen pozdravil, ale také sdělil nejčerstvější informace o chystaných stavbách v Brně a jeho okolí. Dále v diskusi vystoupili zástupci pojišťovacího makléře GrECo s informacemi k pojištění autorizovaných osob.