Karlovy Vary

Výbor oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Zleva: Ing. Viktor Diviš (nový člen) Ing. Martin Hovorka (nový místopředseda), Ing. Martin Flek, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Svatopluk Zídek (předseda).
Výbor oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Zleva: Ing. Viktor Diviš (nový člen) Ing. Martin Hovorka (nový místopředseda), Ing. Martin Flek, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Svatopluk Zídek (předseda).

Valná hromada oblasti ČKAIT Karlovy Vary zvolila pět členů nového výboru. Novým členem je Ing. Viktor Diviš. Předsedou výboru oblasti byl opět zvolen Ing. Svatopluk Zídek, jeho novým místopředsedou je Ing. Martin Hovorka.

Jednání se uskutečnilo 19. července 2021 tradičně ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Celkem se zúčastnilo 35 členů ČKAIT, tj. 4 % z 882 evidovaných autorizovaných osob v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a šest zástupců, vyslaných na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2020 byly s ohledem na pandemii splněny pouze částečně. K osvědčenému osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2020 patřilo promítání snímků, tentokrát prezentace firmy GrECo a staveb přihlášených do soutěže Cena Inženýrské komory 2020 a Stavba roku 2020 – oceněné stavby.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D., člen představenstva, následně seznámil účastníky valné hromady s činností ČKAIT v roce 2020. Ing. Radek Hnízdil, ředitel Kanceláře ČKAIT, seznámil účastníky s digitalizací v oblasti činnosti Komory i s plánovanými úpravami jejího hlavního sídla v Praze. Dalšími hosty byly Marie Báčová a Mgr. Soňa Rafajová.

Z diskuse členů oblasti

Ing. Milan Rusev požádal zvolené delegáty přednést na shromáždění delegátů přednesli požadavek, aby se vedení Komory zabývalo jednoznačným určením rozsahu překrývání oborů autorizace a tento výsledek aby byl průběžně zveřejňován na webových stránkách ČKAIT.

Ing. Jaroslav Korbelář se dotazoval na cenu úpravy sídla ČKAIT a vliv zvyšování cen stavebních prací po pandemii nemoci covid-19.

Z vystoupení hostů

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, ve svém vystoupení ocenil dosavadní spolupráci s oblastí ČKAIT Karlovy Vary, a to nejen nyní, ale i v období, kdy vykonával funkci primátora města Karlovy Vary. Ocenil pořádání Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko i soutěže Stavba roku Karlovarského kraje. Informoval o významných aktivitách kraje, kterými jsou výstavba krajské nemocnice, rekonstrukce a dostavba ISŠTE v Sokolově, dům s pečovatelskou službou Matyáš v Nejdku, rekonstrukce Císařských lázní, zápis západočeských lázní na seznam UNESCO, spravedlivá transformace Karlovarského kraje s ohledem na ukončení těžby uhlí, výstavba dálnice D6 nejen v úseku Praha – Karlovy Vary, ale i Cheb – státní hranice s napojením na dálniční síť v Německu.

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje, informovala o veřejném projednávání programu rozvoje Karlovarského kraje v souvislostí s transformací, o zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje, který je součástí celorepublikového rozvoje krajů postižených ukončením těžby uhlí, řešení infrastruktury v souvislosti se zápisem západočeských lázní na seznam UNESCO i o rozvoji dopravní infrastruktury v kraji včetně dotací pro rozvoj cyklistické dopravy.

Ing. Jaroslav Korbelář, předseda OP ČSSI v Karlových Varech, ocenil dlouhodobou spolupráci s OK ČKAIT při organizaci vzdělávacích akcí, odborných exkurzí spoluorganizováním soutěže Stavby Karlovarského kraje, soutěže studentů průmyslových škol stavebních českého severozápadu i spolupráci v rámci SIA – Krajské rady výstavby Karlovarského kraje.

PaedDr. Zdeněk Hrdina z kadaňské průmyslovky ocenil spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary, k níž tradičně patří aktivní účast zástupců OK ČKAIT Karlovy Vary a OP ČSSI Karlovy Vary na Dnech stavitelství a architektury na SPŠS a OA v Kadani, kterou, pokud to pandemická situace dovolí, by rádi uspořádali i v roce 2021. Vyzval k pořádání regionální soutěže studentů SPŠS českého severozápadu, kterou nebylo možno uspořádat ani v roce 2020, ani v roce 2021.

Oblastní kancelář Karlovy Vary připravuje konference

  • Město a světlo – Městské inženýrství
    Cheb, 5. 11. 2021
  • Inženýrské problémy obnovy památek
    Plasy, 12. 11. 2021