Ústí nad Labem

Výbor oblasti ČKAIT Ústí nad Labem. Zleva: Ing. Jiří Zima, Jan Ekrt (nový), Mgr. Ing. David Jedinák, Ing. Venuše Brunclíková, MBA, Ing. Martin Mandík (předseda), Ing. Luděk Sahulka, Ing. Petr Hajdina. Na fotografii chybí: Ing. Jaroslav Vrba (místopředseda), Ing. Josef Filip, Ph.D., Václav Fůs.
Výbor oblasti ČKAIT Ústí nad Labem. Zleva: Ing. Jiří Zima, Jan Ekrt (nový), Mgr. Ing. David Jedinák, Ing. Venuše Brunclíková, MBA, Ing. Martin Mandík (předseda), Ing. Luděk Sahulka, Ing. Petr Hajdina. Na fotografii chybí: Ing. Jaroslav Vrba (místopředseda), Ing. Josef Filip, Ph.D., Václav Fůs.

Valná hromada oblasti ČKAIT Ústí nad Labem zvolila deset členů výboru oblasti, který bude pracovat v téměř nezměněném složení. Má pouze jednoho nového člena, a to Jana Ekrta. Předsedou se stal opět Ing. Martin Mandík, jeho místopředsedou Ing. Jaroslav Vrba.

Valná hromada oblasti ČKAIT Ústí nad Labem se konala15. června 2021, poprvé od vzniku ČKAIT v novém prostředí ve velkém zasedacím sále kongresového hotelu Clarion, samozřejmě v Ústí nad Labem. Valné hromady se zúčastnilo 47 členů ze 1785 řádných členů ČKAIT oblasti, tj. 2,64 % členské základny v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a 11 zástupců, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021. Nově zvolený výbor oblasti zvolil do funkce předsedy oblasti Ing. Martina Mandíka a do funkce místopředsedy Ing. Jaroslava Vrbu.

Jednání se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, během jednání byly promítány fotografie z akcí v oblasti v letech 2020–2021 a filmová informace o posledním ročníku soutěže Stavba roku. Předseda Ing. Martin Mandík zahájil valnou hromadu a uvítal hosty, kterými byli PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠS a OA v Kadani, Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI, Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru ÚP Magistrátu města Litoměřice, dále představitelé ČKAIT: Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT, a Mgr Soňa Rafajová.

V úvodu Ing. Mandík připomenul smutnou událost – 24. ledna 2021 zemřel ve věku 83 let jeden ze zakladatelů ČKAIT a dlouholetý hlavní architekt města Ústí nad Labem Ing. Vladimír Provazník, CSc. Poté přednesl zprávu o činnosti v oblasti za období 2020–2021 a výhledu na zbytek roku 2021. K 31. prosinci 2020 měla oblast Ústí nad Labem 1785 členů, ke dni konání valné hromady má 1779 členů. Z různých důvodů má 108 členů pozastavenou autorizaci. I přes covidové období se dařilo v oblasti celoživotního vzdělávání. V roce 2020 se uskutečnilo deset přednášek a seminářů a dvě exkurze, akcí se zúčastnilo 465 členů. V prvním pololetí roku 2021 jsme připravili šest webinářů, kterých se zúčastnilo 1494 účastníků a jednu exkurzi s 15 účastníky. Největšímu zájmu se těšily webináře JUDr. Evy Kuzmové z Brna k právní problematice a legislativě, dále pak Ing. Ludmily Zahradnické, CSc., a Ing. Jana Zajíčka.

Ing. Robert Špalek ve svém vystoupení poděkoval předsedovi oblasti za činnost pro Komoru. Informoval o stavu projednávání nového stavebního zákona, o současné situaci kolem dostavby hlavního sídla ČKAIT v Praze. Dále stručně seznámil přítomné s prioritami Komory v roce minulém a novém, o ekonomické situaci a dalších aktivitách.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., informoval o spolupráci Komory a ČSSI jak po profesní stránce, tak i při autorizačních zkouškách.

Ing. Josef Filip seznámil přítomné se Strategickým plánem ČKAIT na příští období jako o vizi směřování Komory do budoucna.

Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI v oblasti, informoval o úzké spolupráci Svazu a Komory v regionu a úzké spolupráci při přípravě seminářů a exkurzí.

Ing. Martin Mandík, předseda oblasti Ústí nad Labem a nově čestný člen ČKAIT