Letošní valné hromady zvolily nové výbory oblastí ČKAIT

Jednání valné hromady oblasti ČKAIT Praha se účastnili i hosté z jiných oblastí. V popředí Ing. Škublová a Ing. Vejvara z Plzně. (foto: Soňa Rafajová)
Jednání valné hromady oblasti ČKAIT Praha se účastnili i hosté z jiných oblastí. V popředí Ing. Škublová a Ing. Vejvara z Plzně. (foto: Soňa Rafajová)

Jednání valných hromad oblastí probíhalo klidně. Došlo k částečné obměně výborů, mezi 102 členy je 18 nově zvolených autorizovaných osob.

Všechny valné hromady oblastí se letos nemohly konat tradičně v lednu 2021, ale postupně se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a zakázaného shromažďování odsouvaly až na letní měsíce. Nakonec se uskutečnily v termínech od poloviny června do začátku září. Nezvyklý termín a hygienická omezení se promítly i v počtu přihlášených a skutečných účastníků.

Jak se proměnily výbory oblastí

Letošní valné hromady byly volební. Oblasti si zvolily nové výbory na další období 2021 až 2024. Do 12 výborů oblastí bylo zvoleno celkem 102 autorizovaných osob. Téměř jednu pětinu (18) z nich tvoří noví členové, kteří se zapojí do práce oblasti poprvé. K nejvýznamnější obměně složení výboru došlo v Brně, Praze a Zlíně. Dva členové výboru se vyměnili v Liberci a Olomouci. Jeden nový člen výboru byl zvolen v Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě a Ústí nad Labem. V původním složení pracují výbory v Hradci Králové a Pardubicích. Ve třetině oblastí se vyměnilo vedení výborů. Noví předsedové oblastí byli zvoleni v Ostravě, Liberci a ve Zlíně. Nové místopředsedy výboru mají v oblastech ČKAIT Karlovy Vary, Liberec a Ostrava. V osmi oblastech se vedení neměnilo.

Jak probíhaly volby delegátů

Stejně jako každý rok musely valné hromady oblastí i letos zvolit své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT. Počet delegátů jednotlivých oblastí vychází z počtu autorizovaných osob, které jsou v ní registrovány. Nejvíce delegátů tedy vysílá oblast Praha (63), následuje Brno (29), Ostrava (18), Hradec Králové (13), České Budějovice (11), Ústí nad Labem (11), Plzeň (10), Olomouc (10), Zlín (9), Jihlava (7), Liberec (7), Pardubice (7), Karlovy Vary (6). Ve všech oblastech probíhaly volby klidně a zvoleni byli všichni navržení kandidáti, a to včetně náhradníků.

Informace o dostavbě hlavního sídla Komory

Všech valných hromad se účastnil Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, nebo jím vyslaný zástupce, který budoucí účastníky oblastních valných hromad a budoucí delegáty informoval o připravované dostavbě a opravě hlavního sídla Komory v Praze. Představenstvo se ekonomickou náročností dostavby v posledním roce opakovaně zabývalo. Po zjištění, že realizace studie, která byla naposledy shromáždění delegátům předložena, by stála více než 100 mil. Kč, bylo rozhodnuto, že je třeba některé požadavky seškrtat. V poslední variantě dostavby sídla ČKAIT proto byla zrušena parkovací místa ve vnitrobloku a zmenšena plocha kanceláří. Dopracovaná studie se však i nadále jeví jako neekonomická. Představenstvo proto doporučilo pouze provedení nezbytných úprav v budově Sokolská 15 a zároveň zakoupení nových administrativních prostor v blízkosti stávajícího objektu. Definitivní rozhodnutí, kterým směrem se vydat, by mělo padnout na Shromáždění delegátů ČKAIT. Delegáti budou rozhodovat na základě zpracované studie a dalších podkladů, které obdrželi s pozvánkou.

Zpráva o činnosti Komory

Předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek nebo jím pověřený zástupce se ve svém vystoupení zaměřili také na činnost Komory, která byla výrazně ovlivněna pandemickou situací, na její hospodaření, na profesní pojištění, na smlouvy o dílo, na nemravné smlouvy, které by autorizované osoby měly spíše odmítat. Kladně hodnotil pořádání webinářů, které by i v době necovidové měly najít uplatnění jako komfortní forma vzdělávání. Zmínil se o změnách ve vztahu Komory k veřejnosti a ke sdělovacím prostředkům. Ocenil činnost aktivů a komisí např. BIM, podíl Komory na rekodifikaci nového stavebního zákona, spolupráci s ČSSI, vysokými školami, ČKA, SPS, s ministerstvy ohledně metodik a připomínkování zákonů. Zaměřil se na záštity, soutěže a konference.

Ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ve svém vystoupení seznámil přítomné s činností kanceláře Komory. Za nejdůležitější považuje vykonávání zkoušek odborné způsobilosti i v době covidové, na základě povolení Ministerstva zdravotnictví. Za to ve svém projevu poděkoval zkušebním komisařům i všem pracovníkům, kteří se na zkouškách podíleli. Zhodnotil nový Profesis, který byl v loňském roce spuštěn do plného provozu a který je zároveň otevřený veřejnosti. Představil web Komory a upozornil na končící VII. běh CŽV. Zhodnotil pořádání webinářů, promluvil o dalším připravovaném systému vzdělávání formou e-learningu. Zaměřil se na nový stavební zákon, elektronické autorizační razítko a na elektronické autorizování projektové dokumentace. Zmínil se o soutěži Cena Inženýrské komory a Stavba roku, o Inženýrském dni, zaměřeném na digitalizaci ve stavebnictví. Několikrát odpovídal na dotaz ohledně výše pojistné částky. Pojistné se zatím nebude zvyšovat, ale zájemci mají možnost využít vyjednaného výhodného skupinového pojištění, případně individuálního pojištění.