Úvodník říjen 2021

Máme za sebou letošní Shromáždění delegátů ČKAIT, mé první ve funkci předsedy. Přišlo veliké množství hostů, a přestože jejich příspěvky zabraly značnou dobu na začátku jednání, byly určitě zajímavé. Základním předpokladem pro dobré vztahy s kýmkoliv je předpoklad, že jestliže chceme být slyšeni, musíme také naslouchat. To se při letošním jednání vysoce naplnilo. Dovolím si ještě jeden postřeh z vystupování pozvaných řečníků. ČKAIT si vydobyla své místo na slunci a její vážnost neustále stoupá, což se ukázalo i v počtu našich hostů a jejich zájmu o Komoru. Přispívá k tomu mimo jiné náš konstruktivní přístup při projednávání zákonů a předpisů stejně jako spolupráce s vysokými školami, jejichž mnozí vrcholní představitelé jsou členy Komory.

Nejdůležitějším bodem letošního programu byla rozprava o dostavbě na pozemku v Sokolské ulici v Praze. Závažnosti rozhodování odpovídala i dlouhá diskuse delegátů nad variantami řešení a předloženou studií. Řada diskutujících vyjádřila své často rozdílné názory. Dalo se očekávat, že názor nebude jednotný, ale výsledkem projednání byl nakonec převažující názor, aby se drahá dostavba neprováděla. Shromáždění delegátů rozhodlo, aby se část nahospodařených prostředků použila na provedení úprav a zvelebení budovy v Sokolské ulici a za druhou část nakoupily kancelářské prostory pro pobočku
v Praze. Do té se mohou přesunout některé provozy ze současné budovy, které nejsou výrazně organizačně provázány se zbývajícím provozem kanceláře. Myslím, že jsme se tak posunuli po letech nekonečných diskusí dále a uspořené prostředky při předpovídané vysoké inflaci v následujících letech nebudou ztrácet svoji hodnotu, ale budou uloženy v pořízené nemovitosti. Čeká nás okamžité zahájení prací na projektu úprav naší budovy a hledání nových kancelářských prostor.

Uplynulé období ale nebylo jen ve znamení Shromáždění delegátů ČKAIT. Odehrála se řada akcí naší Komory. Zejména bych rád poděkoval organizátorům Inženýrského dne v Brně. Téma digitalizace bylo opravdu velmi zajímavé a doporučuji všem, kteří nebyli připojeni online, aby se podívali na záznam. Digitalizace se týká nás všech a její ostrý start je již na dohled. V řadě vystoupení se můžete dozvědět, co nás brzy očekává. Nadějné je, že o digitalizaci panuje poměrně jednotný názor i v politických stranách, a tak v této oblasti neočekáváme zásadní změny. Pro nás by to mělo přinést zjednodušení práce a úsporu při tisknu stavební dokumentace a současně jednodušší práci s úřady. Ale všichni víme, že i dobrý úmysl může doznat špatný konec. Tak věřme ve šťastný výsledek.

Před zahájením konference jsme spolu s 1. místopředsedou ČKAIT prof. Maternou předali čestná uznání našim členům, kteří se účastnili odstraňování následků ničivého tornáda na jižní Moravě a vichřice u Loun. Velice mne potěšilo, když mne v kuloárech oslovili někteří kolegové a kladně komentovali účast Komory při této události. Přesto nás čeká ještě jednání s IZS, abychom zlepšili organizaci při podobných plošných katastrofách. Ne všechno bylo ideální, a proto v současné době shromažďujeme podklady pro tato jednání včetně postřehů našich kolegů z jihu Moravy.

Poslední období výrazně ovlivňovaly volby. Ne, nebojte se, že bych snad pokračoval v politické agitce. V televizi, na internetu i v tisku jsme si toho již užili dostatečně. Přesto jsme asi všichni byli zvědavi, jak to dopadne, protože výsledek voleb má výrazný vliv i na naši práci. Osobně věřím ve zdravý rozum nového parlamentu při dotváření pravidel v našem oboru, pro nás zvláště v oblasti stavebního zákona a s ním spojených prováděcích předpisů. ČKAIT je apolitickou organizací, která se orientuje na odbornou činnost. Jsme připraveni se státní správou a politiky i nadále spolupracovat a pomáhat v těch oblastech, kde k tomu jsme kompetentní. Věřím, že to pochopí i nový Parlament ČR. Tak si držme palce, ať se máme dobře a ať nám v naší krásné zemi nekazí dobrou náladu politika.