České Budějovice

Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice. Zleva: Pavel Otruba, Ing. František Konečný, Ph.D. (místopředseda), Ing. Milan Borovka, Ing. Martina Stráská, Ing. František Hladík (předseda), Ing. Jana Máchová a Ing. Jan Závitkovský (nepřítomni jsou Ing. Radek Lukeš, Ing. Vladimír Dufek).
Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice. Zleva: Pavel Otruba, Ing. František Konečný, Ph.D. (místopředseda), Ing. Milan Borovka, Ing. Martina Stráská, Ing. František Hladík (předseda), Ing. Jana Máchová a Ing. Jan Závitkovský (nepřítomni jsou Ing. Radek Lukeš, Ing. Vladimír Dufek).

Valná hromada oblasti České Budějovice zvolila devět členů výboru oblasti. Novým a nejmladším členem se stal Ing. Jan Závitkovský. Následně byl potvrzen ve funkci předsedy výboru oblasti Ing. František Hladík, místopředsedou je i nadále Ing. František Konečný, Ph.D.

Až na šestý pokus se podařilo v důsledku nouzového stavu a protiepidemiologických opatření svolat valnou hromadu z původního termínu 13. ledna 2021 až na 14. července 2021. Valné hromady oblasti České Budějovice se účastnilo 51 členů ČKAIT, to je 2,8 % z 1797 evidovaných autorizovaných osob v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a všech jedenáct zástupců, vyslaných na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala v Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky podle pozvánky. Po volbě komisí předseda oblasti ve zprávě o činnosti zhodnotil práci výboru a oblastní kanceláře nejen v roce 2020, ale i za celé uplynulé tříleté uplynulé období. Akce byly organizovány ve spolupráci s těmito partnery: Krajský úřad Jihočeského kraje, statutární město České Budějovice, Komora civilních techniků, architektů a inženýrů pro Horní Rakousko a Salcburk, oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Energy Centre České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, SPŠ stavební v Českých Budějovicích, SPŠ a VOŠ Volyně i SOŠ a SOU Písek.

Dálniční most přes údolí řeky Malše (foto: Oblast České Budějovice)

Ing. František Hladík, předseda oblasti a místopředseda představenstva, v zastoupení předsedy představenstva ČKAIT Ing. Roberta Špalka přednesl jeho informace o činnosti ČKAIT z hlediska hospodaření, celoživotního vzdělávání, rekodifikace stavebního práva a spolupráce s ústředními orgány a organizacemi. Ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., doplnil informace o rekonstrukci hlavního sídla Komory v Sokolské ulici v Praze 1. Ze zprávy dozorčí rady vyplynulo, že v činnosti a hospodaření oblasti ČKAIT České Budějovice nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Pozvaní hosté se v diskusi zaměřili a upozornili na některé akce konané v součinnosti s oblastní kanceláří. Z diskuse vyplynulo, že spolupráce je pro obě strany nejen nutná, ale velice prospěšná.

Usnesením valné hromady oblasti byly schváleny přednesené dokumenty, plán činnosti i rozpočet na rok 2021 a výboru bylo uloženo pokračovat v činnosti podle předneseného plánu a nadále rozvíjet spolupráci s orgány státní správy, samosprávy i partnerskými organizacemi. Zvolení delegáti mají podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.