Ocenění za pomoc v obcích postižených živelní katastrofou

Předseda ČKAIT předal čestná uznání celkem 28 autorizovaným osobám, které významně pomáhaly na jižní Moravě a Lounsku při odstraňování následků a řešení problémů způsobených živelní katastrofou. Slavnostním předáním byl zahájen 21. ročník konference Inženýrský den 2021, kterou pořádala ČKAIT ve středu 22. září v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně.

 • Ing. Richard Baránek
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Rostislav Bílek
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Jiří Ilčík
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb
 • Ing. Jiří Ilčík, Ph.D. (ml.)
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Petr Janulík
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb
 • Ing. Michal Jungwirth
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Ing. Jan Kalenda
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Zdeněk Kaňa
  autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby
 • Ing. Jan Kasan
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Dalibor Klusáček
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb
 • Ing. Miroslav Kopecký
  autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a statika a dynamika staveb
 • Ing. Ivan Koudelka
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Lukáš Kulla
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Adam Kurdík
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb a v oboru pozemní stavby
 • Ing. Martin Libiger
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Ivo Lukačovič
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Rostislav Mazáč
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Pavel Milerski
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Pavel Pejchal, CSc.
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb
 • Ing. Jaroslav Průša, Ph.D.
  autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a statika a dynamika staveb
 • Ing. Luděk Sahulka
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Ing. Miroslav Sahulka
  autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby
 • Ing. Petr Soběslav
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Ing. Radomír Svatek
  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb
 • Ing. Peter Trnka
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Radoslav Ulrich
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb
 • Ing. Miloš Zich, Ph.D.
  autorizovaný technik v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava a mosty a inženýrské konstrukce
 • Ing. Petr Zouhar
  autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb