Ing. Vratislav Šteiner

Ing. Vratislav Šteiner

† 80 (1941–2022) Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, odešel dne 26. února 2022 ve věku nedožitých 81 let.

Narodil se roku 1941 v Záhřebu, kde jeho otec budoval hutní závody pro firmu BAŤA. Vystudoval gymnázium v Brandýse nad Labem a posléze s vynikajícím prospěchem i stavební fakultu ČVUT v Praze. Již v době studií pracoval v Kloknerově stavebním ústavu. V 60. letech se oženil a přestěhoval se do Karlových Varů, kde nastoupil do karlovarského ateliéru plzeňského Stavoprojektu n. p. jako statik. V této funkci působil až do roku 1992, kdy došlo k privatizaci tohoto podniku. V nově vzniklé organizaci AIA Stavoprojekt s.r.o. se stal společníkem. Společníkem se stal i v dceřiné společnosti Institutu regionálního a územního plánování s.r.o. a později i společnosti ARTON s.r.o.

Jako společník projektové organizace se podílel na přátelsky dělné atmosféře širokého profesního spektra zaměstnanců a dalšími osobními a odbornými vlastnostmi a znalostmi pozitivně ovlivňoval kolektiv, svou práci pokládal za poslání.

Ve stavovských organizacích ČSSI a ČKAIT se od počátku jejich vzniku angažoval v různých funkcích v jejich činnosti. Již v roce 1969 se stal členem výboru oblastní pobočky obnoveného ČSSI a jeho Inženýrských služeb. Jako člen výboru se podílel na organizaci celostátních konferencí pořádaných v Karlových Varech, věnovaných problémům vad panelových konstrukcí bytových staveb. Po roce 1989 se stal autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb a působil v ústředních orgánech ČKAIT jako zkušební komisař a člen Dozorčí komise ČKAIT.

Jeho encyklopedické znalosti došly uznání na celostátních vědomostních soutěžích, kde sklízel četné úspěchy (starší si možná vzpomenou na populární soutěž 10 stupňů ke zlaté). Z těchto a dalších důvodů mu děkujeme za to, že jsme mu mohli být kolegy.