Zaměstnejte kolegu z Ukrajiny

Inženýři společně s architekty nabízejí pomoc ukrajinským kolegům. Obě profesní komory ČKAIT i ČKA odsoudily ruskou putinovskou agresi proti Ukrajině. Obě komory společně tvoří databázi, která nabídne práci lidem zasaženým důsledky ruské invaze na Ukrajině.

Putinovo Rusko rozpoutalo rozsáhlý vojenský konflikt, jímž je zasažena většina obyvatel země a velká část jich v důsledku ruské invaze odchází a hledá dočasné útočiště. ČKAIT i ČKA proto vyzvaly všechny autorizované osoby k veškeré možné podpoře statečně se bránících Ukrajinců, a to včetně nabídek přechodného zaměstnání a spolupráce pro ukrajinské architektky a stavební inženýrky. Obě komory společně tvoří databázi, která nabídne práci lidem zasaženým důsledky ruské invaze na Ukrajině. Požadované formy práce zahrnují:

  • dlouhodobou práci – pro osoby, které plánují zůstat;
  • příležitostnou práci – pro osoby, které potřebují podporu;
  • pomoc pro studenty – placená praxe;
  • práce na dálku – pro osoby, které nechtějí nebo nemohou opustit Ukrajinu, ale ztratili své zakázky či klienty.

ckait.cz/burza-prace-pro-ukrajinuPokud hledáte nebo byste rádi nabídli práci pro inženýry a techniky činné ve výstavbě, můžete využít na stránkách ČKAIT burzu práce pro Ukrajinu. V tuto chvíli je zde uveřejněno již několik set nabídek přeložených do ukrajinštiny.

projektujsnami.czČKA ve spolupráci s plánovací kanceláří ONplan spustila v březnu iniciativu Projektuj s námi / ПРОЄКТУЙ З НАМИ. Cílem je napomoci integraci uprchlíků z Ukrajiny s architektonickým anebo inženýrským vzděláním a praxí do pracovního procesu v ČR. Autorizované osoby, které jsou ochotny nabídnout práci oborovým kolegům postiženým válkou na Ukrajině, mohou vyplnit formulář na stránce iniciativy. Současně je od 1. dubna k dispozici koordinátor, který bude asistovat se vším potřebným.

ACE k situaci na Ukrajině – Představenstvo ACE (Architects‘ Council of Europe – Evropská rada architektů) svolalo několik jednání za účelem zvážení a navržení forem pomoci. Mnoho členských organizací ACE již na svých webových stránkách zřídilo odkaz na nabídky/žádosti o zaměstnání. ACE zařadí odkazy ze svých webových stránek ace-cae.eu. Obrátí se také na softwarové a počítačové firmy, aby zjistila, co lze udělat pro vybavení nových pracovních míst (počítače, programy atd.). ACE prověří společně s EAAE (European Association for Architectural Education – Evropská asociace pro architektonické vzdělávání) možnosti ukrajinských studentů architektury studovat na odborných školách v zemích EU. ACE zviditelní práci specializovaných podpůrných agentur, jako jsou Architectes de l‘Urgence, Architectes sans frontières apod. Všechny členské organizace bude informovat o jakýchkoli dalších akcích ACE a bude koordinovat národní iniciativy tam, kde je to možné nebo žádoucí.

Uznávání profesní kvalifikace – S možností získat zaměstnání souvisí problematika uznávání odborných kvalifikací. Některé členské organizace již zvažují, jak se s touto problematikou vypořádat na národní úrovni. ACE se obrátí na GŘ GROW, aby zjistila postup na úrovni EU. Představenstvo ACE navrhne valnému shromáždění rozšířit definici Členů pozorovatelů (Observer Membership) o země stojící mimo EU, které kandidují na členství v EU nebo sousedí se zeměmi EU. Zároveň pozve Ukrajinskou unii architektů, aby se zúčastnila valného shromáždění.

Přístup stavebních výrobků na ukrajinský trh je podobný EU – Z veřejně dostupných informací vyplývá, že Ukrajina byla před invazí blízko a nyní je téměř zcela na úrovni základních evropských předpisů v oblasti přístupu stavebních výrobků na národní trh a v oblasti energetických požadavků. Ukrajinský energetický certifikát vypadá na první pohled shodně s naším.

Architektonické dědictví – Ukrajinská unie architektů naznačila, že po válce bude k obnově země zapotřebí odborná podpora – zejména památkářů.

Obnova Ukrajiny – Ukrajina již přijala zákon upravující provádění stavebních prací k odstranění následků války. Na Ukrajině existuje Stavební komora, Konfederace stavitelů Ukrajiny, Ukrajinská BIM komunita. Mají Ministerstvo pro místní rozvoj, ministr se jmenuje Henadij Zubko a je vicepremiérem. V přiblížení se evropským předpisům a normám se již dříve angažovalo Polsko. Polský premiér Mateusz Morawiecki se snaží prosadit „Marshallův plán č. 2“. I podle dalších evropských politiků se Ukrajina může spolehnout na pomocnou ruku Bruselu.

Kromě stabilních dodávek elektřiny a plynu slíbila EU Ukrajině finanční pomoc, která má vést k její obnově. „Evropská rada proto souhlasí se zřízením Svěřenského fondu solidarity pro Ukrajinu, vybízí mezinárodní partnery, aby se zapojili, a vyzývá k bezodkladnému zahájení příprav,“ píše se v dokumentu z 24. března 2022. Lídři pak vyzvali k uspořádání mezinárodní dárcovské konference. Její uspořádání by mohla mít na starosti Česká republika, která bude v druhé polovině roku 2022 předsedat Radě EU.