Novinky a zajímavosti na PROFESIS

Systém PROFESIS stále rozšiřujeme o nové dokumenty a služby. Uvedené změny byly zveřejněny od vydání Zpráv a informací č. 1/2022.

Nový Technický standard ČKAIT

  • TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu, účinnost od 1. 7. 2022

Nová pomůcka

  • TP 3.8.2 – Infračervená metoda (termovize) ve stavebnictví

Aktualizace pomůcek

  • A 2.1 – Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby – odpovědnost a rozsah činnosti
  • A 3.4 – Přehled právních předpisů ve stavebnictví – aktualizace k 31. 3. 2022
  • A 3.5 – Příklady smluv – příloha k pomůcce Výkon činnosti autorizovaných osob

Právní informace – nová rubrika

Přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob.

https://profesis.ckait.cz