Dr. Josef Černohlávek

  • Růst cen ve stavebnictví z pohledu práva

    Jak lze řešit situaci, kdy smlouva o dílo byla uzavřena ještě před současným růstem cen a neobsahuje žádnou inflační doložku ani jiný mechanismus, který by chránil zhotovitele před tím, aby zvýšenou cenu díla hradil ze svého? Má zhotovitel i v takovém případě nějakou možnost požadovat po objednateli, aby se i on podílel na zvýšení ceny stavby?