Tesařské konstrukce

Autoři: Lubomír Jelínek, Petr Červený

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o.

Publikace je zpracována podle ČSN EN 1995-1-1 (Eurokódu 5) a změn A1 a A2.

Zahrnuje i normy a předpisy na kmenovou normu navazující. Vzorce z norem jsou převedeny na jednoduchý tvar umožňující výpočet pomocí kalkulačky nebo tabulkového kalkulátoru.

Publikaci schválilo MŠMT č.j. MSMT-6510/2021-14 dne 5.10.2021 k zařazení do seznamu učebnic pro střední a vyšší odborné vzdělávání pro oblast dřevěné konstrukce – konstrukční a technologická příprava s dobou platnosti 6 let. Více na ic-ckait.cz.