Webináře

ČKAIT v rámci celoživotního vzdělávání opět připravilo řadu webinářů. Přinášíme výběr nejzajímavějších z nich.

Věcná práva

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Seminář/webinář SVI ČKAIT: 2. 5. 2022 od 14:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online

Problematika věcných práv v občanském zákoníku.

Novela zákona o elektronických komunikacích zákonem 374/2021 Sb.

Přednášející: Ing. Jiří Kliner; Michal Manhart
Seminář/webinář OK ČKAIT Praha: 3. 5. 2022 od 14:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online

Změny zákona o elektronických komunikací, účinné od 1.1.2022 a týkající se rozšíření služeb EK, změn v povinnostech podnikatelů v EK, regulace, bezpečnosti sítí a služeb, zjednodušení výstavby a budování sítí EK.

Autorské právo a projektování staveb

Přednášející: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.
Webinář SVI ČKAIT: 4. 5. 2022 od 14:00 hod.

Autorskoprávní problematika, která je často řešena v souvislosti s projektováním a prováděním staveb.

Eurokód 6 - Zděné konstrukce

Přednášející: doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.; doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Webinář OK ČKAIT Pardubice: 5. 5. 2022 od 13:00 hod.

Navazující přednáška na již proběhlé webináře zaměřené na statiku staveb.

Přestupky na úseku stavebního zákona

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová
Seminář/webinář OK ČKAIT Praha: 9. 5. 2022 od 14:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online

Hlavním cílem bude poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací na úseku správního trestání podle stavebního zákona.

Veřejné zakázky: Příprava a realizace výst. projektu metod. Design Build

Přednášející: Filip Svoboda
Webinář OK ČKAIT Plzeň: 10. 5. 2022 od 9:00 hod.

Specifika přípravy a realizace výstavbového projektu metodou Design-Build včetně jeho odlišností od „klasického“, měřeného kontraktu.

Stavbyvedoucí – odborné vedení provádění stavby

Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
Webinář OK ČKAIT Ústí nad Labem: 10. 5. 2022 od 10:30 hod.

Postavení stavbyvedoucího ve vazbě na jeho poslání stanovené stavebním zákonem – zajištění "vybrané činnosti ve stavebnictví".

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec
Seminář/webinář OK ČKAIT Praha: 12. 5. 2022 od 14:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online

Povinnosti jednotlivých účastníků výstavby včetně ukázek dokumentace vedené zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka při výkonu TDS a vymezení povinností stavbyvedoucího.

Odstraňování staveb a dodatečné povolení

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Webinář OK ČKAIT Ústí nad Labem: 16. 5. 2022 od 9:30 hod.

Důvody pro nařízení odstranění stavby, projednání nepovolených staveb dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, podmínky dodatečného povolení stavby, projednání dalších staveb atd.

Právní spory ve stavebnictví II

Seminář/webinář SVI ČKAIT: 17. května 2022 od 14 hodin
Přednášející: Dr. Josef Černohlávek

  • Odstoupení od smlouvy o dílo a spory z něj vyplývající
  • Spory vyplývající z předání díla a vad díla

Nový stavební zákon

Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
Webinář OK ČKAIT Brno: 18. 5. 2022 od 9:30 hod.

Elektronické autorizační razítko

Přednášející: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; Ing. Pavel Plachý
Webinář OK ČKAIT Jihlava: 18. 5. 2022 od 14:00 hod.

Důvody vzniku, postup získání a způsoby používání autorizačního razítka.

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy

Přednášející: Mgr. Jana Machačková
Seminář/webinář SVI ČKAIT: 19. 5. 2022 od 14:00 hod.
Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online

Právní úprava obsažená v novém stavebním zákoně, tj. zákoně č. 283/2021 Sb., se zaměřením na proces povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi.

Dokumentace staveb

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić
Webinář OK ČKAIT: 24. 5. 2022 od 14:30 hod.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb., v souvislostech stavebního zákona a jeho poslední novelou zákonem 403/2020 Sb.

Povolování záměrů podle stavebního zákona

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
Webinář OK ČKAIT Praha: 26. 5. 2022 od 14:00 hod.

Postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů.

Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta

Seminář/webinář SVI ČKAIT: 31. května 2022 od 14 hodin
Přednášející: Dr. Josef Černohlávek

  • Kdy má projektová dokumentace (dále jen „PD“) vadu
  • Vady stavby způsobené vadou PD
  • Škody vzniklé v důsledku vady PD
  • Vady PD a stavební vícepráce
  • Postup zhotovitele stavby v případě vad PD
  • Co by také měla obsahovat smlouva s projektantem