Vzdělávání

  • Vybrané webináře ČKAIT – březen 2022

    Do kalendáře akcí mohou být nové webináře doplněny, plánované případně zrušeny. Sledujte proto web Komory. Nabídka webinářů, které pořádá Komora, se neustále rozšiřuje, zvyšuje se také účast. V lednu byl maximální počet posluchačů 650 (skutečně připojené osoby) na webináři JUDr. Evy Kuzmové o novém stavebním zákoně.