80 let – Ing. Petr Kučera, CSc.

80 let – Ing. Petr Kučera, CSc.

Autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby, energetické auditorství, zkoušení a diagnostika staveb (ČKAIT 0000491, IP00, IA00, IZ00).

Profesní život zahájil nástupem do laboratoře stavební tepelné techniky VÚPS Praha, po privatizaci CSI a.s. a následně pak ITC, a.s. – divize CSI. Kandidátskou dizertační práci obhájil na ČVUT – FS v oboru teorie konstrukcí, pozemních budov na téma „Snižování energetické náročnosti budov s efektivním využitím dodatečných tepelných izolací“.

Byl hlavním řešitelem úkolů rozvoje vědy a techniky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR např. „Minimalizace energetické náročnosti při provozu budov“, následně pak hlavním řešitelem projektu „Regenerace panelových budov“, jehož hlavními výstupy byly publikace „Komplexní regenerace objektů typových soustav G-58 až L-N“. Zpracování výstupů pro všechny plošně se vyskytující typové soustavy bytových panelových staveb, byla vydána jako publikace ČKAIT a předána k využití regionálním poradenským střediskům pro opravy panelových domů. Byl členem vědecké rady SF ČVUT, na které působil jako člen i předseda zkušebních komisí.

Stále vystupuje na odborných seminářích a konferencích. Jako odborný garant uspořádal 12 ročníků prestižních konferencí na téma „Regenerace“ s každoroční účastí představitelů MPO ČR, MŽP ČR a SFŽP v konferenčním centru Aldis – Hradec Králové. Je soudním znalcem v oboru stavebnictví, certifikovaným evropským znalcem pro vady a poruchy staveb. Pro ČKAIT působil jako předseda zkušební komise oboru PS a působí jako předseda zkušebních komisí pro obory zkoušení a diagnostika staveb a energetické auditorství. V současné době zastává funkci technického ředitele divize CSI Praha ITC a.s., kde uplatňuje své dlouholeté zkušenosti v oboru zkoušení a uznávání výsledků v rámci EU.

Je činným i ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kde je členem Správní rady a členem expertní skupiny pro technickou politiku a jakost ve stavebnictví. V českém institutu pro akreditaci působil v radě pro akreditaci a následně byl jmenován MPO ČR do funkce předsedy správní rady.

Díky své odborné aktivitě získal řadu uznání. Bylo mu uděleno čestné členství v ČKAIT, v Komoře lehkých obvodových plášťů i v Cihlářském svazu Čech a Moravy, kde obdržel i „Golema“ za zásluhy o české cihlářství.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.