Ing. Josef Král

  • Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb informuje

    Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren i dětských skupin, elektromobily v podzemních garážích, tvorba metodických listů pro vyjasnění terminologie či otázky, kdo a za jakých podmínek bude oprávněn zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb, jsou hlavní témata, kterými je nyní třeba se zabývat.