Projekt nájemního bydlení jako příležitost pro inženýry a architekty

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pokračuje v podpoře vzniku kvalitní projektové přípravy bytových projektů v režii obcí a krajů. Pro obce a kraje v dubnu vyhradilo 400 milionů na projektovou přípravu dostupného nájemního bydlení. Kvalitní projektovou přípravu pro bydlení nyní stát podporuje až do 100 % uznatelných nákladů. Spolupráce projektantů s veřejným sektorem se tak vyplatí oběma stranám.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo v dubnu 2024 výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytů i bytových domů. Resort na ni vyčlenil 400 milionů z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy. Nároky na kvalitu projektů jsou vysoké a představují výzvu pro projektanty, kteří běžně se samosprávami spolupracují.

V době dlouhotrvajícího pnutí na trhu s bydlením MMR významně podporuje přípravu a výstavbu nájemního bydlení

Legislativní podmínky pro novostavby i rekonstrukce jsou s rostoucími nároky zejména na energetickou úsporu budov stále přísnější. Kromě nároků české legislativy ministerstvo sleduje v rámci Národního plánu obnovy i další požadavky – například požadavky na architektonickou kvalitu nebo často skloňované zásady Do Not Significant Harm (DNSH) neboli nepoškozovat. Zásada DNSH byla přijata ve snaze podpořit dosažení cílů tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Dodržovat ji s nejvyšší pravděpodobností budou muset všechny projekty podpořené z fondů EU. Tyto nároky se postupně stávají standardy a zavádí se nejen do stavebnictví. Je proto vhodné se s nimi aktivně seznamovat a umět je veřejným zadavatelům vysvětlit.

Až 100% podpora projektové dokumentace dostupného nájemního bydlení

Výzva pokrývá širokou paletu podporovaných aktivit od studie proveditelnosti přes stavebně technologické studie po jednotlivé fáze projekční přípravy i přípravu projektů typu EPC nebo Design&Build.

O podporu budou moci žádat projekty, jež získají povolení stavby do poloviny roku 2026. Státní fond podpory investic podpoří novostavby a rekonstrukce i odkupy bytů. Podmínky programu jsou v přípravě.

Výzva pro autorizované osoby, aby se zapojily do poradenství a přípravy projektů

Jen menší část veřejných zadavatelů má přitom z posledních let zkušenost s investicemi a jejich přípravou. Rádi bychom proto autorizované osoby upozornili na možnost zapojit se do poradenství ohledně financování, přípravy a realizace projektů, jež skrz Kompetenční a koordinační centrum poskytuje Státní fond podpory investic.

Požaduje se kvalita, projektanti by se neměli vybírat podle nejnižší nabídkové ceny

Pro úspěšné zdolání bytové krize i zvýšení kvality výstavby je úzká spolupráce veřejného sektoru s projektanty nezbytná. Pokud je stavba dobře projekčně připravená, úspory v provozu bohatě vyváží zvýšené investiční náklady, ale i náročnější projektovou přípravu. Častý nedostatek veřejných zakázek v podobě nízkých cen projekčních prací je v případě této výzvy plně kompenzován a nemělo by k němu docházet. Těšíme se na vznik kvalitních projektů a věříme, že v tomto se zájmy ČKAIT i MMR shodují.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.