Cenu Karla Hubáčka získala rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě

Jubilejní 20. ročník Soutěže Karla Hubáčka o nejlepší stavbu roku Libereckého kraje přinesl řadu velmi unikátních staveb. Letos se přihlásilo celkem 26 realizovaných staveb a 10 studentských projektů.

Nejvyšší ocenění Cenu Karla Hubáčka získala rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě. Porota ocenila nejen samotnou stavbu, ale i komplexní přístup k historické budově jako městotvornému prvku.

Martin Půta udělil svou letošní Cenu hejtmana výstavbě Sociálního bydlení města Liberec – Na Žižkově: „Město má pečovat o své obyvatele a vytvářet jim důstojné podmínky pro život. Nový bytový komplex Na Žižkově, který poskytne kvalitní a dostupné bydlení, je určitě příkladem hodným následování.“

Mezi stavbami s veřejným účelem našlo svého favorita také Ministerstvo průmyslu a obchodu zastoupené ředitelem Odboru stavebnictví a stavebních hmot Filipem Žežulkou. Z jeho rukou získala Cenu MPO stavba nového pavilonu nuk­leární medicíny Krajské nemocnice Liberec.

Vítězové obdrželi skleněnou vodováhu, kterou pro Soutěž Karla Hubáčka vytvořil v roce 2019 tehdejší student umělecké sklářské školy v Železném Brodě Roman Mareš.

Záštitu nad soutěží převzali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, krajský radní Jiří Ulvr, starostka České Lípy Jitka Volfová a starosta Turnova Tomáš Hocke. Partnerem soutěže byly Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, ČKAIT oblast Liberec, SPS, ČSSI, města Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov a Česká mincovna, a.s.

Jiráskovo divadlo v České Lípě

Jiráskovo divadlo v České Lípě

Základem pro současné českolipské divadlo je budova z roku 1819 v srdci městské památkové zóny České Lípy. Rekonstrukce začala ve 2. vlně covidové pandemie. V jejím průběhu se stavaři museli vyrovnat nejen se špatným stavem samotné budovy, ale také s problémy s přeložkami sítí, nedostatkem materiálu i dělníků vzhledem k válce na Ukrajině, komplikací bylo i tornádo na Moravě, kam byly odvezeny veškeré hotové trámy na střechy. Srdcem divadla je centrální divadelní sál s 370 pohodlnými sedačkami a vysokou elevací. Sál je vybaven moderní zvukovou i audio technikou, stěny hlavního sálu jsou pokryté akustickými panely a rezonátor okolo stropu utlumuje hluboké tóny. Samozřejmostí je klimatizace. Zlatým hřebem je obrovský, kompletně restaurovaný skleněný lustr ze 70. let 20. století, který si diváci pamatují ze starého divadla. Došlo ke změně dispozice, hlavního vchodu a úpravě okolního veřejného prostranství.

 • Ocenění: Cena Karla Hubáčka, 1. cena v kategorii veřejné stavby, Cena veřejnosti
 • Stavebník: Město Česká Lípa
 • Projektová dokumentace: Adam Rujbr Architects s.r.o., architektonické řešení Ing. arch. Adam Rujbr (ČKA 04074, A.1), hlavní inženýr projektu Ing. Michal Surka (ČKAIT 1006880, IP00), interiér Ing. arch. Michaela Bastlová, stavební část Ing. arch. Aleš Chlád, Ing. arch. Monika Prostředníková a Ing. arch. Kateřina Gayerová, autorský dozor Bc. Klára Jansová, statika Konstrukce Cheb, Ing. Vlastimil Čegan (ČKAIT 1300291, IS00)
 • Zhotovitel stavby: Metrostav a.s., stavbyvedoucí Ing. Aleš Kunca, Ph.D. (ČKAIT 0011187, IP00)
 • Technický dozor investora: Inženýring staveb s.r.o., Ing. Rudolf Hřebřina (ČKAIT 0500864, IP00)
 • Termíny: zahájení projektových prací říjen 2010, vydání stavebního povolení květen 2019, počátek výstavby říjen 2020, dokončení srpen 2023, otevření pro veřejnost 14. září 2023
 • Cena bez DPH: 162,81 mil. Kč

Sociální a dostupné nájemní bydlení Na Žižkově v Liberci

Nová výstavba tří nájemních bytových domů celkem se 49 byty pro cca 150 lidí je dobrým příkladem. Na místě bývalého školního areálu nyní najde velmi kvalitní bydlení až 150 lidí. Jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení. Město kombinuje bydlení pro lidi v nouzi s dostupným bydlením pro cílové skupiny. Střecha je navržena jako extenzivní vegetační.

 • Ocenění: Cena hejtmana Libereckého kraje
 • Projektová dokumentace: DigiTry Art Technologies s.r.o., Ing. Martin Hulan (ČKAIT 0013781, IP00), Ing. Petr Slavík (ČKAIT 0014869, IP00)
 • Stavebník: Statutární město Liberec
 • Technický dozor stavebníka: D. stavby s.r.o., Vladimír Drnec (ČKAIT 0501016, TP00)
 • Zhotovitel stavby: První podještědská stavební spol. s r.o., hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Holemý (ČKAIT 0501247, IP00), hlavní technik Luděk Smrž (ČKAIT 0501155, IP00)
 • Celkové náklady včetně DPH: 150,387 mil. Kč (město financovalo z vlastních zdrojů jen 82 mil. Kč, na zbylou část získalo dotace z EU i státního rozpočtu)
 • Průměrný nájem v sociálních bytech: 85 Kč/m² (dle limitu MMR), v ostatních 120 Kč/m², ostatní služby jsou v rozmezí 3000 až 5000 Kč/m²
 • Termíny: zahájení projektování červen 2020, vydání stavebního povolení červenec 2021, kolaudace 21. září 2023
 • PENB: C (82,4 kWh/m².rok)
 • Obestavěný prostor všech 3 domů: 12 240 m³
 • Zastavěná plocha: 920 m²
 • Čistá užitná plocha všech bytů: 2 550 m²
 • Hrubá užitná plocha všech bytů: 2 115 m²

Budova nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec

Stavebnětechnické řešení je podřízeno potřebám technologického vybavení. Nemocniční pavilon je založen na základových pasech a patkách, základní konstrukcí je monolitický skelet doplněný železobetonovými stěnami, které současně slouží jako stínící. Obvodová fasáda je prosklená pro zajištění vyššího komfortu zdravotnického personálu a pacientů, součástí je ozdobný věnec z Corianu s výřezy grafických symbolů radioaktivity. Střecha je řešena s pobytovou terasou doplněnou o zelené části střechy po obvodě objektu.

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu a 3. místo Ceny veřejnosti
 • Stavebník: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Architektonické řešení: JD_A, Ing. arch. Jan Duda (ČKA, 01690, A.0), spoluautor Ing. arch. Jiří Lukáš (ČKA 05183, A.1)
 • Projektant: STORING spol. s r.o., Ing. Zbyněk Čihák (ČKAIT 0500979, IP00), Ing. Filip Hons
 • Realizační firma: CL-EVANS s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Ing. David Fojtíček (ČKAIT 0501429, IP00)
 • Termíny: zahájení projektování listopad 2019, první vyjádření dotčených orgánů únor 2020, kolaudace říjen 2023
 • Obestavěný prostor: 8 250 m³
 • Zastavěná plocha: 855,7 m²
 • Celkové náklady stavby bez DPH: 92,14 mil. Kč

Pasáž Ulička řemesel Turnov

Limit návrhu byly kromě relativně malé stavební parcely také její umístění v památkové zóně města Turnova a vzájemné propojení stávajícím schodištěm s objektem radnice. Na střeše galerie je instalována zelená střecha kvůli akumulaci dešťové vody i kvůli pohledům z okolních staveb.

 • Ocenění: 1. cena v kategorii veřejný prostor a krajina
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Václav Hájek (ČKA 04692 A.1)
 • Hlavní projektant: CH Projekt Plzeň, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby: ČEKRO CZ, s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Tomáš Patočka
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Luděk Kunc (ČKAIT 0500766, TP00)
 • Kolaudace: 17. března 2023
 • Celkové náklady stavby včetně DPH: 18,82 mil. Kč

Vila Terasy – Apartmány Ruprechtická v Liberci

Jedná se o komplexní rekonstrukci, nástavbu, přístavbu a dostavbu původní vily č.p. 1180/10 z roku 1934. Díky rekonstrukci v domě vznikl jeden apartmán velikosti 1+kk s venkovní terasou, jeden velikosti 2+1 s lodžií, jeden velikosti 2+1 s lodžií a střešní terasou, jeden apartmán 2+kk a jeden mezonetový apartmán 2+kk s venkovní terasou. Apartmánový dům má důsledně řešené hospodaření s odpadní vodou. Srážková voda je určena k opětovnému využití pro splachování. Zbytkové teplo ze splaškových vod slouží pro předehřev teplé vody. K tomu má každý apartmán vlastní nezávislou rekuperační jednotku na výměnu vzduchu a celý dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Provozně je ubytování řešeno bezobslužně pomocí elektronických kódových zámků s možností použití aplikace pro přístup do areálu, k parkování, do domu i apartmánů samotných. Vše je propojené s rezervačním a objednávkovým systémem.

 • Ocenění: 1. cena v kategorii soukromé stavby
 • Stavebník: ETP Czech s.r.o.
 • Generální projektant: Projektový atelier DAVID spol. s r.o., hlavní projektant Ing. arch. Ladislav David (ČKA 01487, A.0), autorský dozor Ing. arch. Pavel Středa (ČKA 02367, A.0)
 • Generální zhotovitel: Havax a.s., stavbyvedoucí Bc. Zuzana Kosáková (ČKAIT 0500957, TP00)
 • Celkové náklady stavby: 42 mil. Kč bez DPH
 • Kolaudace: 18. ledna 2024

Více informací: stavbaroku.lk

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.