Inspirace a příklad dobré praxe výstavby nájemního bydlení v malé obci Kateřinice

Dům Kateřinka je jednopodlažní nájemní bytový dům pro seniory postavený a již tři roky provozovaný v malé vesnici Kateřinice jen s 1 055 obyvateli. Základem byl kvalitní návrh řešení a kvalitní realizace. Je to jeden z příkladů dobré praxe, které bude MMR poskytovat obcím se zájmem o výstavbu nájemního bydlení.

Dům pro seniory má půdorys obdélníka s vnitřním atriem jako místa k odpočinku v chráněném prostoru. Fasádu tvoří dřevěný obklad. Dešťová voda je ukládána do retenčních nádrží o kapacitě 60 m³ a slouží na splachování, praní i zavlažování zahrádek a předzahrádek. Velký důraz je kladen na nízkou energetickou náročnost. Celý objekt vytápí systém tepelných čerpadel. Tři obytná křídla s celkem třinácti byty o velikosti 2+kk (45 m²) s vlastními předzahrádkami jsou kryta plochou střechou. V severovýchodním křídle se sedlovou střechou podél hlavní silnice je uvažováno s bytem správce, obecní veřejnou knihovnou s komunitním centrem a technickou místností a v podkroví pak 2 byty 2+kk a 3+kk pro mladé rodiny s dětmi.

Na otázky odpovídá Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce Kateřinice, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika (ČKAIT 1004439, TE01)

Jaká je Vaše zkušenost s nájemním bydlením po třech letech provozu?

Myslím si, že u každé dokončené stavby člověk najde věci, které by se daly udělat malinko jinak. U bydlení pro seniory Dům Kateřinka mě toho ale moc nenapadá. Samozřejmě je ještě spousta věcí k dořešení. Například chceme v komunitním centru vytvořit novou obecní veřejnou knihovnu. Rádi bychom pro jednotlivé byty vybudovali skladovací kóje nebo doplnili přístřešky na terasy bytů v jednotném architektonickém stylu. Naše obec Kateřinice ale nemá „nafukovací“ rozpočet a jejich realizaci plánujeme postupně v co možná nejkratší době.

Šel byste do toho znovu?

Jsem přesvědčen o tom, že pokud by zastupitelstvo obce opět stálo před rozhodnutím, zda projekt realizovat i za cenu zajištění financí např. z úvěru, do projektu bychom určitě šli znovu. Jsme Pánu Bohu opravdu ze srdce vděčni za všechny nejen autorizované architekty, inženýry a techniky, kteří se na vybudování tohoto společného díla podíleli. O to více jsme hrdi na to, že mezi nimi byli také občané naší dědiny, kteří své nabyté zkušenosti mohli dát ve prospěch obce, ve které žijí.

Co byste doporučil jiným starostům, pokud by chtěli realizovat ve své obci dostupné nájemní bydlení?

Milé starostky a starostové! Nebojte se jít do projektů, které se z počátku zdají být nad Vaše finanční možnosti a nad Vaše síly. Spolupracujte s renomovanými odborníky, zkušenými architekty, inženýry a techniky. Důvěřujte jim, ale nebojte se projevit svůj názor, své zkušenosti, klaďte důraz také na budoucí provoz. Pokud se rozhodnete pro vybudování nájemního bydlení pro seniory, už od prvopočátku hledejte vhodné lídry, kteří budou s nájemníky pracovat, nabízet jim celou řadu aktivit a snažit se je na „podzim“ jejich života aktivizovat a zapojovat je do společného komunitního života. Vždyť i sebekrásnější stavba je pořád jen hmota, která ožívá až s lidmi.

 • Stavebník: Obec Kateřinice /okres Vsetín ve Zlínském kraji/
 • Projektová dokumentace: knesl kynčl architekti s.r.o.
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Jiří Knesl (ČKA 02724, A.0), doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (ČKA 02672, A.0), autorský dozor Ing. arch. Josef Hajný
 • Staticko-konstrukční řešení: Ing. Jiří Stehno (ČKAIT 1300758, IS00)
 • Nakládání s vodami: Ing. Jan Vrba (ČKAIT 1004824, IV00)
 • Vytápění, vzduchotechnika: Ing. Josef Bahr, Ph.D. (ČKAIT 1004438, TE01, IE01)
 • Silnoproud: Pavel Dočekal (ČKAIT 1007246, TE03)
 • Osvětlení: Ing. Václav Slíva (ČKAIT 1101807, IP00)
 • Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (ČKAIT 1006595, IP00)
 • Hlavní stavbyvedoucí: Jiří Kuzník (ČKAIT 1301251, SP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Miroslav Bartoň (ČKAIT 1300927, IP00)
 • Příprava projektu: 2015–2016
 • Realizace stavby: 2019–2021
 • Plocha pozemku: 4 748 m²
 • Zastavěná plocha: 1 486 m²
 • Celková užitná podlažní plocha: 1 051 m²
 • Čistá užitná plocha bytů: 13 × 45 = 585 m²
 • PENB: spotřeba tepla 107,8MWh/rok
 • Skutečná spotřeba dodané energie na vytápění a chlazení v roce 2923: pouze 22 MWh, elektřina na pohon tepelných čerpadel
 • Celkové náklady na projekt: 0,834 mil. vč. DPH
 • Celkové stavební náklady: 34,6 mil. vč. DPH
 • Průměrný měsíční nájem bytu: 61 Kč/m², nájem zahrádky 40 Kč/m²

9 × byt 2+kk o ploše 45 m² se zahrádkou 35 m²

 • Nájem: 4 145 Kč/měsíčně
 • Zálohy na el., vyt, VAK: 1 950 Kč/měsíčně (před instalací FVE)

4 × byt 2+kk o ploše 45 m² s předzahrádkou 36,25m² a se zahrádkou 35 m²

 • Nájem: 5 595 Kč/měsíčně
 • Zálohy na el., vyt, VAK: 1 950 Kč/měsíčně (před instalací FVE)

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.