Úvodník červen 2024

Je před námi léto a v tomto roce s ním spojený ostrý start nového stavebního zákona i s portálem stavebníka. Přemýšlím, zda si nevzít delší dovolenou, protože tento zákusek se nebude zřejmě trávit úplně lehce. Poslední dva měsíce se s přípravou šturmuje, použil bych pro současný stav Marvanův termín „tempo furioso“ z oblíbeného černobílého filmu o studentech. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo příslušnou metodiku, jak postupovat, naše Komora následně reagovala předáním řady modelových příkladů, podle kterých se budou povolovat jednotlivé stupně již rozpracovaných nebo nových projektů proto, aby nevznikaly různé výklady zejména v přechodném období.

Pan ministr v Brně představil nový portál, který ale bude v plné verzi funkční až od července a u kterého i při současném vyzkoušení nelze řadu funkcí aplikovat. Z druhé strany barikády od úředníků slyšíme, že si nejsou úplně jisti, jaký ten start bude. Hlavně, abychom nebyli v situaci, kdy povolování bude mít úřad od úřadu svou vlastní modifikaci. Tak tedy až 1. červenec ukáže, jak si v digitálním povolování staveb stojíme. Komfortní stav to opravdu není a nikdo se nemůže divit, že prakticky každý v oboru je nervózní. Jedno je ale jisté. Budeme v každém případě potřebovat elektronický podpis a bohužel je ještě řada kolegů, kteří si jeho pořízení nechali na poslední chvíli. Opravdu neváhejte a pořiďte si jej. Nakonec moje osobní shrnutí. Prošel jsem si při přípravě zákona svou osobní evolucí. Nejdříve jsem byl optimista, posléze pesimista a poslední dobou se ze mne stal fatalista. Zkrátka nějak to poběží a budou se průběžně dělat opravy systému. Jako vždycky na tom našem českém dvorku. Není to poprvé a asi ani naposled.

Máme za sebou Inženýrský den, jehož tématem bylo dostupné bydlení. Zvolený formát i téma byly opravdu atraktivní, tomu odpovídá i zájem ze strany nejen autorizovaných osob, ale i ze strany obcí a státu. Nejlépe o tom vypovídá účast a poměrně obsáhlé vystoupení ministra Bartoše z MMR. Na konferenci byly zmiňovány v současné chvíli málo využívané možnosti pořizování dostupného bydlení ze strany obcí nebo v oblasti bytových družstev. Se svými příspěvky vystoupili zástupci stavebníků i stavebních firem, kteří předvedli realizované příklady výstavby dostupných bytů. O atraktivnosti Inženýrského dne 2024 svědčí i nebývalý zájem médií, který v době, kdy píšu tento úvodník, značně přesáhl počet třiceti příspěvků. Dostupné bydlení je v této době určitě velice aktuální téma a je jisté, že se mu budeme věnovat i nadále. Nastavená laťka v letošním roce je určitě výzvou do dalších let a již nyní přemýšlíme, čemu se bude věnovat příští Inženýrský den 2025.

V polovině května jsem se zúčastnil společně s prezidentem ČSSI Ing. Vokurkou celoněmeckého setkání inženýrských komor. Budete možná překvapeni, ale hlavním bodem jednání bylo dostupné bydlení, o kterém dlouze hovořila nová ministryně stavebnictví. Pro Němce je to v této chvíli zcela zásadní problém ve společnosti, a tudíž i ve výstavbě. Samozřejmě na jednací stůl přišly i problémy z oblasti honorářů, o obnovení jejich platnosti německé komory dlouhodobě usilují. Myslím, že se inženýři v Evropě napříč státy potýkají víceméně se stejnými problémy. Výměna informací a zkušeností je proto velmi důležitá a napomohlo jí určitě i naše setkání.

Příjemným zážitkem pro mne bylo jako vždy setkání s čestnými členy ČKAIT. Letos bylo v květnu uspořádáno v objektu Kunsthalle v Praze. Je pro mne ctí se každoročně potkávat s našimi váženými členy, kteří pro Komoru v minulosti vykonali velkou spoustu práce. Jejich postřehy a náměty jsou pro mne vždycky přínosem. Jsem rád, že s řadou z nich jsem stále v poměrně častém kontaktu a že většinou pečlivě sledují, co se v Komoře děje. Člověk může být i ve vyšším věku duševně mlád a naopak znám dost lidí, kteří jsou i přes nízký věk duševními starci. Naši čestní členové určitě k těm druhým nepatří.

Začal jsem tento úvodník zmínkou o portálu stavebníka. Ukončit bych ho chtěl ale méně dramaticky. Letní měsíce jsou vždycky dobou odpočinku a dovolených. Proto bych vám chtěl popřát skvělý čas volna, koupání a slunění. Důležité je na nějakou chvíli vypnout a vypustit z mysli práci i s těmi novými vyhláškami, portálem stavebníka a stavebním zákonem. Krásné léto.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.