Ing. Ivana Jakoubková

  • Práva a povinnosti stavbyvedoucího podle platných právních předpisů s trochou historie

    Pokud usilujeme o vysokou technickou a estetickou úroveň a kvalitu staveb, je nutné klást důraz na osobní odpovědnost projektanta, který stavbu navrhuje, a stavbyvedoucího, který její provedení řídí. Vysoká osobní odpovědnost stavbyvedoucího je v právním řádu zakotvena již čtyři tisíce let. Přerušena byla pouze v období direktivního socialistického hospodářství. Otázkou je, zda je v současnosti spojena i s odpovídající společenskou prestiží a odpovídajícím oceněním.