Stavba Jihomoravského kraje 2023

Krytý bazén Louka, Znojmo
Krytý bazén Louka, Znojmo

V letošním ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2023 se o titul utkalo celkem 51 přihlášených projektů, což je nejvíce v historii soutěže.

Slavnostní udílení cen se konalo ve čtvrtek 25. dubna 2024 v prostorách auly Fakulty stavební VUT Brno. Z rukou hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Jana Grolicha si hlavní ocenění převzali zástupci osmi staveb v pěti soutěžních kategoriích. V kategorii Stavby realizované mimo území kraje byla udělena čestná uznání. Naopak dvě hlavní ceny byly předány v kategoriích Stavby občanské vybavenosti a rekonstrukce staveb. Celkem bylo oceněno 25 staveb. Mimořádně byly uděleny dvě Zvláštní ceny a dvě Zvláštní uznání poroty a samozřejmě tradiční Cena hejtmana Jihomoravského kraje.

Domov pro seniory Sokolnice

Bytový dům v prostředí památkové zóny navyšuje kapacity stávajícího domova pro seniory o 48 nových lůžek celkem ve 30 pokojích. Na každém pokoji jsou maximálně dvě lůžka. Řada nových dvoupodlažních pavilonů je umístěna v zámecké zahradě s výhledem do parku a na historický zámeček Sokolnice.

 • Ocenění: Cena hejtmana Jihomoravského kraje
 • Stavebník: Jihomoravský kraj
 • Projektová dokumentace: Arch.Design, s.r.o., hlavní projektant Ing. Petr Vedra (ČKAIT 1006579, IP00)
 • Zhotovitel stavby: PSG Construction, a.s., hlavní stavbyvedoucí Radek Zatloukal (ČKAIT 1302396, TP00)
 • Zastavěná plocha: 1 607 m²
 • Komunikace: 687 m²
 • Zpevněné plochy: 709 m²
 • Parkoviště: 195 m²
 • PENB: A – mimořádně úsporná
 • Termíny: zahájení přípravy projektu srpen 2021 / kolaudace leden 2023
 • Stavební náklady celkem bez DPH: 76,3 mil. Kč

Krytý bazén Louka, Znojmo

Vlastní bazénová hala má rozměry 49 x 30 m. Zázemí je ve dvoupodlažní budově s přízemním vstupním křídlem. Výška vnějšího pláště budovy je 7,5 m, výška ustupujícího střešního pláště max. 9,1 m, aby krytý bazén příliš nedominoval v sousedství historického kláštera i jednoduchých objektů letní plovárny.

 • Ocenění: 1. místo v kategorii stavby občanské vybavenosti
 • Stavebník: Město Znojmo
 • Projektová dokumentace: Architektonická kancelář Burian - Křivinka s.r.o., hlavní projektant Ing. arch. Aleš Burian (ČKA 00050, A.0)
 • Zhotovitel stavby: vedoucí společník IMOS Brno, a.s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Pavel Černý (ČKAIT 1102766, IP00), společník METROSTAV DIZ s.r.o.
 • Obestavěný prostor: 26 250 m³
 • Zastavěná plocha: 2 216 m²
 • Plocha pozemku areálu plovárny: 29 173,5 m²
 • PENB: B – úsporná
 • Termíny: zpracování projektové dokumentace 2018 až 2019 / dokončení dokumentace pro provádění stavby leden 2020 / termín kolaudace srpen 2023
 • Stavební náklady bez DPH: 307,86 mil. Kč

Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod

Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Došlo také k úpravě dopravního a prostorového řešení, konstrukci pozemní komunikace s trolejbusovou tratí a revitalizaci přilehlých veřejných prostranství. Byly doplněny přístřešky pro cestující a příslušný mobiliář a přibylo třicet nových stromů. Novou dominantou náměstí se stala plastika Hrachovina instalovaná u příležitosti 200 let od narození Johanna Gregora Mendela.

 • Ocenění: 1. místo v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby
 • Stavebník: Statutární město Brno, Brněnské vodárny a kanalizace
 • Architekt: CHYBIK + KRISTOF associated architects, s.r.o., hlavní architekt Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH, (ČKA 04984 A.1), Ing. arch. Michal Krištof (ČKA 04985 A.1), Ing. arch. Michal Palaščák (ČKA 04985 A.1), Ing. Zdeněk Sendler (ČKA 01117 A.3)
 • Projektant: AQUATIS, a.s, hlavní projektant Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D. (ČKAIT 1006001, IV00), PK Ossendorf, s.r.o., hlavní projektant Ing. Štěpánka Štěpánková
 • Zhotovitel stavby: IMOS Brno, a.s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Ondřej Touška
 • Cena stavby bez DPH: 121,01 mil. Kč

Udržitelná budova SOLIS v areálu SONNENTOR, Čejkovice

V areálu firmy Sonnentor bylo vybudováno nové zákaznicko-turistické centrum, kterým vede zážitková exkurzní trasa, na níž mohou návštěvníci nahlédnout do velké části výroby a dozvědět se více o celém procesu zpracování bylin a výroby čajů. Budova je navržená jako bezbariérová. Zajímavostí je vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pomocí energie z hlubinných geotermálních vrtů nebo prosklené atrium o rozměrech 12 x 12 metrů, přivádějící do celé budovy denní světlo.

 • Ocenění: 1. místo v kategorii průmyslové a technologické stavby
 • Stavebník: Sonnentor s.r.o., Čejkovice
 • Projektová dokumentace: A77 Architektonický ateliér Brno, s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Bureš (ČKA 01461, A.1)
 • Zhotovitel: Winning PS – stavební firma s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Ondřej Fadrný (ČKAIT 1006678, TP00)
 • Zastavěná plocha: 3 277 m²
 • Užitná plocha: 6 789 m²
 • Obestavěný prostor: 37 785 m³
 • Termíny: zahájení přípravy projektování cca rok 2020 / kolaudace září 2023
 • PENB: A – mimořádně úsporná
 • Stavební náklady bez DPH: 295,54 mil. Kč

III37937 Blansko – přemostění

Nový most nahradil původní nevyhovující přejezd železniční trati a řeky Svitavy. Vzniklo silniční propojení vycházející na levém břehu z nově vybudované okružní křižovatky Svitavská – Fügnerova a ústící na pravém břehu, v průmyslové zóně. Most překonává areál bývalých uhelných skladů, cyklostezku, koryto řeky Svitavy a šest kolejí železniční stanice Blansko. Aby bylo možné dodržet maximální povolený sklon chodníku, musela se nová křižovatka zvednout o více než 1 m a současně snížit trolejové vedení na staničních kolejích.

 • Ocenění: 1. místo v kategorii dopravní a inženýrské stavby
 • Stavebník: Jihomoravský kraj zastoupený Správou silnic JMK
 • Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., hlavní projektant Ing. Martin Řehulka (ČKAIT 1003412, IM00, IS00)
 • Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Robert Škarecký (ČKAIT 1006066, TD02)
 • Termíny: zpracování projektové dokumentace únor 2018 až únor 2021 / kolaudace duben 2024
 • Rozměry: délka dvojpruhové intravilánové komunikace 320 m, délka mostu 173,3 m, délka přemostění 155,4 m, počet polí 5, rozpětí polí 15,0 + 18,0 + 77,6 + 26,3 + 20,0 m, plocha nosné konstrukce 1 806 m²
 • Konstrukce hlavního pole: ocelový oblouk
 • Konstrukce estakádní části: předpjatá deska
 • Cena bez DPH: 262,9 mil. Kč

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.