Ing. František Hladík – 75 let

Ing. František Hladík – 75 let

se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze v oboru vodní stavby a vodní hospodářství. Většinu své profesní dráhy spojil s Povodím Vltavy, kde prošel postupně od zařazení jako projektant až na tu nejvyšší funkci, pozici generálního ředitele. Tato manažerská zkušenost je velkým přínosem i pro jeho současnou činnost v Komoře.

Od roku 1993 je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. V letech 2005–2008 byl členem Autorizační rady ČKAIT, od roku 2008 je členem Představenstva ČKAIT, kde je v současné době místopředsedou. Řídí práci v Legislativní komisi ČKAIT a je předsedou oblastního výboru v Českých Budějovicích. Ve všech těchto funkcích může zhodnotit své bohaté životní zkušenosti a přehled.

Do dalších let přejeme oslavenci a příteli pevné zdraví a k tomu stejný elán spojený s životním optimismem, které ho provázejí jeho životem.