JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

  • Fikce souhlasu platí již od ledna 2021

    Nepřímá novelizace stavebního zákona schválená prostřednictvím liniového zákona v říjnu 2020 nám přinesla fikci souhlasu při vydávání závazných stanovisek pro stavební řízení. Fikce souhlasu platí již od 1. ledna 2021 a může tedy začít výrazně měnit podobu nejen historických center měst. Aneb co již platí a mělo být až v novém stavebním zákoně?