Inženýrské problémy obnovy památek

Mezinárodní konference na téma „Inženýrské problémy obnovy památek“ se bude konat, pokud covid-19 dovolí, ve dnech 13.–16. května 2021 v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích. Současná situace spojená s covidem-19 nám přípravu konference pochopitelně dost komplikuje. Věříme, že se nebude jednat o práci zbytečnou.

Jedná se o konferenci finančně velmi náročnou vzhledem k tomu, že jednacími jazyky konference jsou němčina, polština, slovenština a čeština, které jsou simultánně tlumočeny do sluchátek v češtině, polštině a němčině. Účastníkům je třeba zajistit ubytování, stravování, dopravu i vstupné na exkurze. Ke konferenci je vydáván vícejazyčný almanach přednášek. Předběžný rozpočet na realizaci konference činí v současných cenách částku téměř 27 000 eur, což je při současném kurzu cca 735 000 Kč. Zajištění finančních prostředků je pochopitelně velice náročné. Konferenci budou spolufinancovat pořadatelské organice. Hlavním pořadatelem budou OK ČKAIT v Karlových Varech a OP ČSSI v Karlových Varech. V současné době už máme podepsané smlouvy se spoluorganizátory: Polskou inženýrskou komorou Varšava, Malopolskou inženýrskou komorou Krakov, Slovenskou inženýrskou komorou, Bavorskou inženýrskou komorou, Durynskou inženýrskou komorou, Národním památkovým ústavem, Národním technickým muzeem, spolkem Industriální stopy a firmou Remmers. Podíl každé z inženýrských komor na financování konference činí 2 000 eur (v současném kurzu cca 55 000 Kč). Včas, v termínu do konce října 2020, jsme v dotačním programu Kulturní aktivity v památkové péči podali na Ministerstvo kultury ČR žádost o státní dotaci v roce 2021 ve výši 80 000 Kč.

Předpokládá se následující program:

  • čtvrtek 13. 5. 2021 – společná večeře a exkurze do pivovaru Prazdroj
  • pátek 14. 5. 2021 – jednání konference a exkurze do kláštera Plasy
  • sobota 15. 5. 2021 – jednání konference a exkurze do Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea (konvertovaný pivovar a hospodářský dvůr kláštera Plasy)
  • neděle 16. 5. 2021 – exkurze do Poutního místa v Mariánské Týnici