Výsledky 18. ročníku Stavby Jihomoravského kraje

Rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně je dokladem úspěšného propojení architektonického ztvárnění interiéru a inženýrskotechnického řešení. Funkce a estetika zde jsou v naprostém souladu. (foto: Daniel Schulz)
Rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně je dokladem úspěšného propojení architektonického ztvárnění interiéru a inženýrskotechnického řešení. Funkce a estetika zde jsou v naprostém souladu. (foto: Daniel Schulz)

Přihlásilo se 46 staveb. Devět z nich si odneslo první cenu. Na titulní straně a ilustračním obrázku je jedna z prvních cen v devíti kategoriích: Rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně. Projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Zhotovitel: Metrostav a.s.; IMOS Brno, a.s.; OHL ŽS, a.s.

V loňském roce pořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v Jihomoravském kraji pod záštitou hejtmana již 18. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje. Z důvodu koronavirové pandemie se vyhlášení výsledků konalo jen virtuálně.

Nejvíce staveb se přihlásilo do kategorie rekonstrukce, a to celkem jedenáct. Po deseti stavbách se přihlásilo do kategorie stavby občanské vybavenosti a kategorie bytové stavby. Sedm staveb se přihlásilo do kategorie vodohospodářské stavby a ekologické stavby. Dále se účastnily čtyři stavby v kategorii dopravní a inženýrské stavby. Dvě stavby se utkaly v kategorii průmyslové stavby a technologické stavby a také v kategorii stavby realizované mimo území Jihomoravského kraje. V celkem sedmi kategoriích bylo uděleno devět prvních cen. Dvě první ceny bez určení pořadí byly uděleny ve třech kategoriích: rekonstrukce staveb, stavby občanské vybavenosti a bytové stavby.

V roce 2020 v porotě zasedalo dvanáct odborníků z řad vyhlašovatelů soutěže, Fakulty architektury i Fakulty stavební VUT v Brně a další nezávislí odborníci. Porotu jmenovali společně JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Tomáš Nosek, předseda představenstva jihomoravského Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Jednotlivé stavby byly posuzovány zejména podle funkčního a koncepčního řešení stavby, celkového stavebně architektonického výrazu a jeho začlenění do okolí, podle kvality stavebních prací, vhodnosti použitých stavebních materiálů a výrobků a podle zvláštních předností stavby jako je například originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, šetrnost k životnímu prostředí.

Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

foto: Daniel Schulz, 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii rekonstrukce staveb a objektů
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Metrostav a.s.; IMOS Brno, a.s.; OHL ŽS, a.s.
 • Stavebník: Statutární město Brno
 • Projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
 • Realizační náklady: 636,2 mil. Kč
 • Realizace: 6/2017–9/2019
 • podrobnosti o inženýrsko technickém řešení 

Paarův zámeček – rekonstrukce objektu pro potřeby základní školy a širší veřejnosti, Pohořelice

foto: Winning PS – stavební firma s.r.o., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii rekonstrukce staveb a objektů
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Winning PS – stavební firma s.r.o.
 • Stavebník: město Pohořelice
 • Projektant: ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.
 • Realizační náklady: 31,4 mil. Kč
 • Realizace: 1/2018–5/2019

Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci

foto: MENHIR projekt, s.r.o., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii stavby občanské vybavenosti
 • Přihlašovatel/projektant: MENHIR projekt, s.r.o.
 • Stavebník: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Bystrc
 • Zhotovitel: Společnost PS Brno + UNISTAV – ZŠ Vejrostova
 • Realizační náklady: 53,3 mil. Kč
 • Realizace: 5/2018–7/2019

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice

foto: MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii stavby občanské vybavenosti
 • Přihlašovatel/zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost
 • Stavebník: FIKO CZ s.r.o.
 • Projektant: Atelier WIK, s.r.o.
 • Realizační náklady: 34 mil. Kč
 • Realizace: 11/2017–12/2018

 Viladomy Slunovrat – Oldřišky Keithové, Brno, Nový Lískovec

foto: ARCH PROFI BAU, spol. s r.o., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii bytové stavby
 • Přihlašovatel/projektant: ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.
 • Stavebník: ČEVS, a.s.
 • Zhotovitel: PAMSTAV s.r.o.
 • Realizační náklady: 178 mil. Kč
 • Realizace: 4/2018–5/2019

Bydlení na Výstavní, Bytový dům s ordinací – Slavíkova, Hodonín

foto: Readymat Investiční s.r.o., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii bytové stavby
 • Přihlašovatel/stavebník: Readymat Investiční s.r.o.
 • Zhotovitel: Readymat s.r.o.
 • Projektant: GEPROSTAV projekce s.r.o., Ing. arch. Rostislav Maňák
 • Realizační náklady: neuvedeno
 • Realizace: 11/2017–7/2019

Rekonstrukce vodního díla Opatovice

foto: AQUATIS, a.s., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby
 • Přihlašovatel/projektant: AQUATIS, a.s.
 • Stavebník: Povodí Moravy, s.p.
 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
 • Realizační náklady: 102,6 mil. Kč
 • Realizace: 3/2017–5/2019

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

foto: Subterra a.s., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii dopravní a inženýrské stavby
 • Přihlašovatel: Subterra a.s.
 • Stavebník: Správa železnic, s.o.
 • Zhotovitel: Společnost „Hrušky“ – Subterra a.s. a OHL ŽS, a.s.
 • Projektant: SUDOP Brno, spol. s r.o.
 • Realizační náklady: 721,7 mil. Kč
 • Realizace: 11/2018–12/2019

Hala APEX, areál SEMMELROCK v Pohořelicích

foto: UNIPORT INVESTMENT II s.r.o., 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: První místo v kategorii průmyslové stavby a technologické stavby
 • Přihlašovatel/stavebník: UNIPORT INVESTMENT II s.r.o.
 • Zhotovitel: HSF Systém a.s.
 • Projektant: Uniport CZ s.r.o.
 • Realizační náklady: 175 mil. Kč
 • Realizace: 3/2019–11/2019

Jímací území Lednice – zvýšení kapacity

foto: Společnost pro zvýšení kapacity – jímací území Lednice, 18. ročník Stavby Jihomoravského kraje

 • Ocenění: Cena hejtmana Jihomoravského kraje
 • Přihlašovatel/zhotovitel: Společnost pro zvýšení kapacity – jímací území Lednice
 • Stavebník: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., VHS Břeclav, s.r.o.
 • Projektant: AQUA PROCON
 • Realizační náklady: 141,9 mil. Kč
 • Realizace: 9/2017–8/2019

 

více na www.stavbajmk.cz