Úvodník únor 2021

Máme za sebou Vánoce a vstup do nového roku v atmosféře, která se v naší rodině, a myslím, že i u řady z vás nepodobala tomu tradičnímu obrazu z předchozích let. Nepřišlo k nám tolik návštěv jako dříve, na horách jsme si nezalyžovali a několik známých bylo v karanténě nebo v nemocnici. Zprávy z médií nás zahrnovaly počty nemocných u nás i v zahraničí, jeden pes stíhal druhého psa, až jsme nakonec přestali ty všechny katastrofy sledovat a ejhle, nebyly to zase tak špatné Vánoce. Pro mne osobně byly ty na vojně s pochodovým krokem cestou na večeři nejhorší. Ale nechtěl bych v žádném případě současnou situaci zlehčovat. Pro mnohé z vás byly jistě Vánoce velmi krušné. Doufám, že v novém roce bude lépe a v létě už snad budeme blíže k normálu.

Přes veškeré restrikce a problémy však život pokračuje dál a dál běží i vývoj okolo přípravy a schvalování nového stavebního zákona. Asi mezi námi nebude mnoho kolegů, kteří by nezaregistrovali, že dochází k dalším změnám již přijatých změn. Někdy si připadám jako ve známé pohádce, kde král říká: „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“ Poté, co byl domluven hybridní model Nejvyššího stavebního úřadu a stávajících stavebních úřadů, vracíme se zpět k původnímu návrhu z věcného záměru, tedy jednoho NSÚ. Ještě v průběhu minulého roku jsme byli z úst paní ministryně ubezpečováni, že je nutné sjednotit předpisovou úroveň v oblasti technických předpisů a že budou zrušeny ty speciální pražské. Najednou jsme svědky toho, že zvláštní předpisy budou platit nejen v Praze, ale také v Brně a Ostravě, mluví se i o Plzni a Liberci.

Přiznám se, že nerozumím tomu, proč má mít stavba bytového domu v Pardubicích jiné parametry pro odstupové vzdálenosti nebo osvětlení, než stavba v Praze či Brně. Pro mne je přijatelnější zakomponovat speciální požadavky pro Malou Stranu v Praze nebo centrum Českého Krumlova do územních plánů nebo regulativů. Proklamovaná zastupitelnost úředníků tímto návrhem dostává trhliny. Ten z Brna nebude vědět, co platí v Praze nebo v Chebu. Jako Česká republika bojujeme za jednotnou kvalitu potravin v EU a světlo v bytech může být na našem malém území kategorizováno podle měst? Proč neuplatnit kvalitnější předpis z Prahy pro zbytek republiky a naopak? Samozřejmě tím nechci zpochybnit právo měst a obcí na to, aby si mohly pořizovat a schvalovat územní plány a regulativy podle svých potřeb, ale ještě větší roztříštěnost než dnes není podle mne nejlepším postupem.

Trochu mne mrazí z toho, a asi nejsem sám, jak proběhne přechod na digitalizaci ve stavebnictví. My inženýři s digitálními daty pracovat umíme a přechod na BIM zvládneme také. Jak bude ale vypadat praxe při digitalizaci stavebních řízení, to si zatím pod dojmem organizace digitálních řízení v jiných oblastech nedokážu představit. Stavební řízení je přitom zatím asi největší výzvou. Proto, aby systém nezkolaboval, bude nutná kvalitnější příprava než v předchozích případech. Asi by bylo dobré digitální systém vkládání dokumentace na portál stavebníka zavést lokálně v jednom kraji nebo Praze a na základě zkušenosti ho zavést následně na celém území státu. Nároky na HW i SW na úřadech budou enormní, k tomu bude nutné připočítat i proškolení úředníků pro práci s digitálními daty. Vše zakoupit a vybavit všechny úřady technikou bez pilotního prozkoušení mi připadá jako mrhání veřejnými prostředky.

Bez toho, jak rychle bude digitalizace a nový stavební zákon vstupovat do našeho všedního života, je pro nás inženýry a techniky důležité, aby námi připravované projektové dokumentace byly technicky v pořádku. Na to je zejména třeba klást důraz. I ten nejlepší zákon nebo superpočítač nezajistí, aby voda tekla do kopce. Zdá se mi, že na to občas zapomínáme a že bychom se měli někdy vrátit k zdravému technickému myšlení. Přeji vám zdravý a úspěšný rok 2021.