Technická doporučení pro projektování lesní dopravní sítě

Publikace je rozšířením a doplněním současné technické normy pro projektování lesních cest (ČSN 73 6108:2018). Vedoucím autorského kolektivu je doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství a Česká zemědělská univerzita 18. září 2020.