prof. Ing. arch. Petr Hrůša, autorizovaný architekt