Termíny jednání orgánů ČKAIT v roce 2021

Představenstvo zasedá jednou za dva měsíce

 • 18. únor
 • 22. duben
 • 24. červen
 • 23. září
 • 25. listopad

Dozorčí rada zasedá jednou za dva měsíce

 • 8. únor
 • 12. duben
 • 7. červen
 • 2. srpen
 • 11. říjen
 • 13. prosinec

Stavovský soud

 • termíny jsou plánovány podle konkrétních kauz

Autorizační rada zasedá každý měsíc

 • 13. leden
 • 10. únor
 • 10. březen
 • 14. duben
 • 12. květen
 • 9. červen
 • 8. září
 • 13. říjen
 • 10. listopad
 • 8. prosinec