Ing. František Mráz – 75 let

Ing. František Mráz – 75 let

Narodil se 20. prosince 1945. V letech 1960–1965 absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Prostějově. Následně studoval na Vysokém učení technickém v Brně fakultu stavební (obor konstrukce a doprava), kde promoval v roce 1970.

Ve stejném roce nastoupil do zaměstnání na brněnském středisku Státního ústavu dopravního projektování Praha jako pomocný projektant železničních staveb. Postupně se vypracoval do pozice samostatného projektanta a také hlavního inženýra projektu. V rámci své odborné činnosti připravoval řadu železničních staveb, např. přestavbu seřaďovacího nádraží v Břeclavi, přestavbu Frýdlantského nástupiště v Ostravě hl. n., rekonstrukci spádoviště v Havlíčkově Brodě, rekonstrukci spádoviště v Kútech, rekonstrukci železničních tratí tzv. Jižního tahu, přestavbu železničního uzlu Brno atd.

Od roku 1990 se stal na základě výběrového řízení ředitelem brněnského závodu Státního ústavu dopravního projektování (SUDOP). Od roku 1993 byl ředitelem následnické firmy SUDOP Brno, spol. s r.o. Od počátku obnovení činnosti Českého svazu stavebních inženýrů byl aktivním členem a od roku 1993 autorizovanou osobou České komory autorizovaných inženýrů a techniků a zkušebním komisařem v oboru dopravních staveb. Je dlouholetým členem výboru oblasti Brno. Od roku 2008 je členem Představenstva ČKAIT a od roku 2011 místopředsedou ČKAIT, odpovědným za ekonomiku.

Ing. Mráz je znám svým optimismem, tolerancí a dobrosrdečností. Mimo odbornou praxi je velmi ceněna jeho aktivní činnost v Klubu turistů a lyžařů Brno. Přejeme mu do dalších let plné zdraví a neutuchající energii jak v práci, tak v osobním životě, ať už na lyžích či bez nich.