Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D.

  • Jak se lze vzdělávat v BIM?

    První vysokoškolské studium v ČR zaměřené na BIM se otevře v září 2021 v Ostravě. Stavební inženýrství – BIM inženýring je nově akreditovaný dvouletý magisterský studijní program na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Hlásit se lze do konce března 2021.