Profesní aktivy ČKAIT

Chcete-li přispět svému oboru a kolegům z řad autorizovaných osob prací v profesním aktivu, kontaktujte jeho předsedu. Profesní aktivy (PA) jsou poradní pracovní skupiny Představenstva ČKAIT. Autorizované osoby spolu s přizvanými odborníky, členy příslušného aktivu, sledují vývoj ve stavebnictví zaměřený na daný obor autorizace, např. právní předpisy, technické normy, nové materiály, postupy a další.

Profesní aktiv sleduje také vývoj legislativy a navrhuje představenstvu změny připravovaných předpisů, spolupracuje s dalšími profesními aktivy a komisemi ČKAIT, navrhuje nové dokumenty a pomůcky pro systém PROFESIS, včetně autorů a oponentů. Dále navrhuje témata a přednášející pro webináře a semináře ČKAIT, příp. ve spolupráci s vybranou oblastní kanceláří ČKAIT pořádá odborné konference. Některé profesní aktivy sdružují více oborů autorizací a specializací. Předsedové profesních aktivů jsou členy Rady pro podporu rozvoje profese. Technickou a administrativní podporu profesním aktivům poskytuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT.

Přehled profesních aktivů a jejich předsedů

Pozemní stavby (PS)

Pro obor: Pozemní stavby (PS)
Předseda: Ing. Pavel Štěpán, stepan@deltaplan.cz

Technologická zařízení a technika prostředí (TZS, TPS)

Pro obory: Technologická zařízení staveb (TZS), Technika prostředí staveb (TPS)
Předseda: Ing. Petr Dospiva, Ph.D., petr.dospiva@rpsostrava.cz

Dopravní stavby (DS)

Pro obor: Dopravní stavby (DS)
Předseda: Ing. Martin Mandík, martinmandik@centrum.cz

Statika (S)

Pro obory a specializace: Statika a dynamika staveb (S), Mosty a inženýrské konstrukce (M), Zkoušení a diagnostika (Z)
Předseda: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., michal.drahorad@fsv.cvut.cz

Vodní stavby (VS)

Pro obory: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (VS), Stavby pro plnění funkcí lesa (L)
Předseda: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., vokurka@fsv.cvut.cz

Geotechnika (G)

Pro obor: Geotechnika (G)
Předseda: Ing. Jindřich Řičica, jindrich.ricica@gmail.com

Městské inženýrství (MI)

Pro obor: Městské inženýrství (MI)
Předseda: doc. Ing. František Kuda, CSc., frantisek.kuda@vsb.cz

Požární bezpečnost (PB)

Pro obor: Požární bezpečnost staveb (PBS)
Předsedkyně: Ing. Vladimíra Špačková, spackovavl@volny.cz

Energetické auditorství (EA)

Pro specializaci: Energetické auditorství (EA)
Předseda: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., kabele@fsv.cvut.cz