Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2020

Vyoralová Z., formát A5, 188 stran

Publikace popisuje profese, které souvisejí se stavbou, stavbu doplňují a zajišťují její plnou funkčnost. Proto jsou neoddělitelnou součástí stavby a spolu s jejím architektonickým ztvárněním vytvářejí pohodu prostředí. Jednotlivé profese jsou tvořeny technologiemi a instalacemi, které musí být navrženy, umístěny a propojeny tak, aby jejich přítomnost podtrhla funkci objektu a vytvořila vhodné mikroklima pro pobyt a práci člověka. Koordinace jednotlivých profesí, způsob jejich vedení, ukládání, vzájemná součinnost a použití v rámci stavby vytváří nebo se minimálně podílí na celkovém stavu vnitřního prostředí a formuje celkovou energetickou bilanci objektu. Publikace, zaměřující se na zdravotní techniku (kanalizace, vodovod, plynovod) a komíny, přináší soubor základních pravidel platných při vytváření konceptu návrhu technických zařízení, kdy musíme zohlednit prostorové požadavky jednotlivých systémů. Titul je zařazený do Technické knižnice ČKAIT. Publikace je zdarma pro autorizované osoby v oborech PS a TPS. Vyzvednutí na jednotlivých OK, nabídka platí do vyčerpání zásob.