Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží

Publikace je rozšířením současných technických norem pro hrazení bystřin a strží (ČSN 75 2106-1 a ČSN 75 2106-2). Vedoucími autorského kolektivu jsou Ing. Adam Vokurka, Ph.D. a doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství s Českou společností krajinných inženýrů ČSSI, z. s., 3. června 2020.