Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
85 let

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.<br>85 let

Přední odborník na tepelně technické vlastnosti staveb má životní motto: Pro kvalitní výkon profese je nutné brát svou odbornou činnost nejen jako zdroj výdělku, ale hlavně jako činnost přinášející radost a uspokojení z vykonávané práce.

Dne 11. dubna oslavil 85. narozeniny odborník na tepelnou techniku, autorizovaný v oborech Energetické auditorství, Pozemní stavby a Zkoušení a diagnostika staveb. Po vystudování Fakulty architektury a pozemního stavebnictví ČVUT nastoupil do Výzkumného ústavu pozemních staveb Praha, do oddělení stavební tepelné techniky. Zabýval se hodnocením tepelně technických vlastností budov a navrhováním tepelných izolací. Stavební tepelnou techniku později také vyučoval, mimo jiné na ČVUT, napsal řadu publikací, článků i skript na toto téma. Je poradcem a propagátorem programů Zelená úsporám a PANEL.

Je autorem návrhu tepelně technických vlastností konstrukcí budov Nové scény ND, Národního shromáždění a Kongresového centra Praha. Spolupracoval na rekonstrukci hlavní budovy Národního divadla. Stavebnictví považuje za jeden z nejkrásnějších oborů lidské činnosti. A to nejen díky jeho historii, ale také vzhledem k dlouhodobé životnosti jeho výsledků.

Při příležitosti 30 let ČKAIT a 30 let ČR byl vybrán mezi 30 předních osobností. Velmi zajímavý rozhovor Ing. Šafránkem, který patří k již druhé generaci tepelných techniků v ČR a stál u zrodu programu Zelená úsporám, si můžete přečíst zde

 

Blahopřejeme!

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.