Z vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje

Stavební zákon ani jiné právní předpisy nikde nestanoví, že projektovou dokumentaci je nutné předkládat stavebnímu úřadu v listinné podobě. Platí, že žadatel může činit úkon vůči orgánu veřejné moci v digitální podobě, pokud zákon výslovně nestanoví, že úkon musí být učiněn v listinné podobě či jiným předpokládaným způsobem.

V souvislosti s novelou zákona č. 47/2020 Sb. (zákonem č. 261/2021 Sb.) s účinností od 1. ledna 2022 došlo k zavedení kvalifikovaného elektronického podpisu opatřeného kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem pro autorizované osoby, což má ten důsledek, že lze tímto způsobem podepisovat projektovou dokumentaci předkládanou na stavební úřad.

Problémem však do doby nabytí účinnosti výše uvedeného zákona bylo, že digitální formu projektové dokumentace nebylo možné ze strany autorizovaných osob podepsat. Přílohou tohoto sdělení rozeslaného všem městským stavebním úřadům je právní analýza MMR a MV.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.